Mednarodno sodelovanje

print

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ skrbi za mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev v okviru mednarodnih programov izmenjav (VŽU/Erasmus, CEEPUS, drugo), za ohranjanje in razvoj mednarodnih povezav, vodi evidenco sklenjenih pogodb in sporazumov o sodelovanju, skrbi za koordinacijo in sprejemanje pobud za nova sodelovanja s tujimi partnerji, obvešča zaposlene o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi izobraževalnimi institucijami ter nudi strokovno tehnično-administrativno pomoč predavateljem/raziskovalcem pri prijavljanju, izvajanju in poročanju evropskih razvojnih projektov (EU programi).

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ zagotavlja tudi vsebinsko in administrativno pomoč Komisiji za mednarodno sodelovanje in razvojne zadeve UP FHŠ.


Novo

Objavljen razpis Erasmus+ KA103 za mobilnost študentov v študijskem letu 2017/18

Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Vse podrobnost najedete na naslednji povezavi http://www.fhs.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/erasmus/studenti

Prijavo za Erasmus+ izmenjavo (KA103) v študijskem letu 2017/18 je potrebno oddati najkasneje do 26.01.2017.


Erasmus za študentetop

Erasmus za predavateljetop


Kontaktni podatki mednarodne pisarnetop

Valentina Bertok
Samostojna strokovna delavka za mednarodno sodelovanje, Erasmus koordinatorica
valentina.bertok@fhs.upr.si