Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za arheologijo in dediščino

vabi na predavanje doktorskega študenta Aleksandra Jašarevića

Dame s koridorja: starejša železna doba severne Bosne

Predavanje bo potekalo v četrtek 14. 3. ob 11 uri v predavalnici Maestral 2