Spoštovani,
Vabimo Vas
na predstavitev in najavo 40 urnega
usposabljanja
»Vodnik interpretator«.
 
Predstavitev bo potekala v četrtek, 7. decembra 2017, ob 17. uri (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, 6000 Koper, predavalnica Maestral 3). Predstavitev je namenjena vsem, ki bi želeli nadgraditi svoje znanje. Na predstavitvi boste spoznali zakaj se je pomebno izobraževati na področju interpretacije dediščine, kdaj, kje in kako bo potekalo usposabljanje in kaj boste z usposabljanjem pridobili. Predstavitev in usposabljanje potekata v soorganizaciji Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, Oddelka za arheologijo in dediščino in zavoda Red Tree Heritage,zavoda za interpretacijo dediščine in trajnostni razvoj.
 
Predstavitev izvaja Helena Vičič, s strani Interpret Europe licencirana trenerka vodnikovinterpretatorjev in svetovalka za interpretacijo dediščine.
Irena Lazar, Zrinka
Mileusnić, Helena Vičič