Objavljeni so bili rezultati volitev v Študentski svet UP FHŠ. Rezultati so v prilogi.