Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Objavljeni so bili rezultati volitev v Študentski svet UP FHŠ. Rezultati so v prilogi.