Spoštovani!

 

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

 

»Teorija medija: Vilem Flusser in Marshal McLuhan«

 

študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Filozofija in teorija vizualne kulture, Monike Vrečar,

 

ki bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 16. uri, na UP Fakulteti za humanistične študije, v predavalnici Maestral 1, Titov trg 5, Koper.

 

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. dr. Polone Tratnik in somentorstvom izr. prof. dr. Roka Svetliča.

 

Prosimo za potrditev prejema vabila.

 

Referat UP FHŠ