četrtek, 10. avgust 2017

Zagovor dr. disertacije Vesne Markelj

Vabimo Vas na zagovor doktorske disertacije študentke študijskega programa 3. stopnje Geografija, Vesne Markelj

Referat za podiplomski študij
Spoštovani!
Vabimo Vas na zagovor doktorske disertacije
študentke študijskega programa 3. stopnje Geografija, Vesne Markelj
z naslovom
»Socialno-geografska preobrazba slovensko-hrvaškega obmejnega prostora po letu 1991 - primer Bele krajine in Pokolpja«,
ki bo potekal
v ponedeljek, 28. avgusta 2017, ob 14.30 uri, v Sejni sobi UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper.
Referat UP FHŠ