Oddelek za medijske študije

print

Predstavitev Oddelka za medijske študije

Oddelek za medijske študije izvaja študijski program 1. in 2. stopnje.

Študijski program 1. stopnje: Medijski študiji

Študijski program 2. stopnje: Komuniciranje in mediji

 Predstojnica Oddelka za medijske študije: izr. prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin

Sodelavke in sodelavci Oddelka za medijske študije    

Dr. Sandra Bašić Hrvatin

Je predstojnica oddelka in mednarodno uveljavljena medijska strokovnjakinja. Po izobrazbi je komunikologinja in novinarka, njena specialnost pa je področje lastništva medijev. 

Dr. Ana Beguš

Je prevajalka in specialistka za prevajalske študije. Raziskovalno se ukvarja s področji sociolingvistike, besediloslovja in jezikovnih tehnologij. 

Dr. Ljerka Bizilj

Je odgovorna urednica Tretjega programa TV Slovenija, v svoji dolgoletni karieri pa je opravljala delo novinarke, urednice in voditeljice številnih televizijskih oddaj. 

Dr. Nikolai Jeffs

Je anglist, prevajalec, umetnik in publicist, ob tem pa se raziskovalno ukvarja tudi s posameznimi temami s področij sociologije in kulturne teorije. 

Dr. Vlado Kotnik

Po izobrazbi je antropolog, sociolog kulture in filozof. Področja njegovega ukvarjanja so antropologija medijev, medijska občinstva, opera in spektakel. 

Dr. Karmen Medica

Je antropologinja in sociologinja, področje njenega interesa pa so mediji in migracije, nova družbena gibanja, manjšine, multikulturalizem, regionalizem in obmejnost. 

Dr. Sonja Merljak

Je novinarka in urednica spletnega portala Delo.si. Kot raziskovalka se ukvarja z literarnim novinarstvom in zgodovino novinarstva..

Dr. Susanna Pertot

Docentka za področje Psiholingvistika. 

Dr. Tadej Praprotnik

Je geograf in sociolog kulture. Področja njegovega preučevanja so novi mediji, medijska produkcija, komuniciranje in medosebni odnosi, sodobne identitete. 

Dr. Peter Sekloča

Je komunikolog in ekonomist, raziskovalno pa sodeluje pri številnih projektih s področja medijev. 

Dr. Andraž Teršek

Je pravni teoretik in pravni filozof, predvsem pa ustavni pravnik. Področja njegovega raziskovanja so ustavno pravo, človekove pravice, filozofija prava, medijsko pravo, svoboda izražanja in teorija demokracije. .

Dr. Vladka Tucovič

Je slovenistka in lektorica slovenskega jezika. Strokovno se posveča preučevanju sodobne slovenske književnosti. 

Dr. Jana Volk

Je slovenistka in specialistka za jezikoslovne študije ter spraševalka na izpitih iz znanja slovenščine za tujce. 

Dr. Ernest Ženko

Je filozof, fizik, predavatelj kulturnih študijev in filmofil. Področja njegovega angažiranja so medijska industrija, vizualna kultura, zgodovina in teorija filma, estetika, filozofija kulture, psihoanaliza in sociologija tehnologij.

 

 

     Obiščite naš Facebook:

     Oddelek za medijske študije izobražuje in usposablja za:

 •  delo v medijih (razvijamo različna znanja in veščine): novinarstvo, kreativno pisanje, strokovno pisanje, urejanje besedil, veščine komuniciranja)
 •  delo z mediji (povezujemo različne družbene sisteme):  stiki z javnostmi, medijski marketing, oglaševanje, svetovanje na področju komunikacijskih storitev)
 •  delo o medijih (širimo obzorja in krepimo kritično mišljenje o medijih): medijska analitika, raziskovanje medijev, refleksija medijskih praks)

Kako izvajamo študij:

 • predavanja (podajanje pregledne teorije in poglobljenih praktičnih znanj)
 • seminarji (povezovanje teorije in prakse, preteklosti in aktualnosti, splošnosti in konkretnosti)
 • vaje (krepitev razumevanja in razvijanje veščin)
 • študijska praksa (praktično usposabljanje v medijskih hišah)
 • terensko raziskovalno delo (sodelovanje pri raziskavah in projektih)
 • strokovne ekskurzije in obiski na terenu
 • izbrane inštitucije, filmski festivali, razstave, predstave …
 • gostujoči predavatelji