Oddelek za zgodovino

print

ZGODOVINSKA POMLAD 2018

Oddelek za zgodovino UP FHŠ v maju izvaja ciklus predavanj ZGODOVINSKA POMLAD 2018. Otvoritveno predavanje z naslovom Preživetje in podjetnost. Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes (predstavitev dela sourednikov prof. dr. Aleksandra Panjeka in prof. dr. Žarka Lazarevića) se je odvilo v ponedeljek, 7. maja 2018. Spodaj si oglejte nekaj fotoutrnikov.

     

   

Vabimo vas na naslednja predavanja v sklopu ZGODOVINSKE POMLADI 2018 - klik na program


Oddelek za zgodovino UP FHŠ izvaja študijske programe s področja zgodovine na vseh treh stopnjah študija, in sicer: enopredmetni in dvopredmetni program na dodiplomskem študiju, enopredmetni, dvopredmetni pedagoški in interdisciplinarni program na drugi stopnji (magistrski študij) ter program tretje stopnje (doktorski študij).

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Študij na različnih stopnjah nudi vse bolj poglobljen vpogled v vsa zgodovinska obdobja s poudarkom na sredozemskem, evropskem in seveda slovenskem prostoru. Poseben poudarek je na sredozemski dimenziji v slovenski zgodovini, na širšem slovenskem etničnem prostoru skozi čas, ter na območjih stika med slovanskim, romanskim in germanskim kulturnim prostorom. Študentom nudi spoznavanje različnih področij zgodovinske znanosti, od socialne in ekonomske do kulturne in politične zgodovine, vključno z bolj specifičnimi in aktualnimi polji zgodovinopisja. Posebna skrb je namenjena umeščanju primorske in slovenske zgodovine v širšo evropsko in sredozemsko ter svetovno zgodovino.

Študij zgodovine na UP FHŠ opremlja študente tako z uveljavljenimi kot z novejšimi metodološkimi orodji in praktičnimi znanji, ki omogočajo kritično držo in samostojno presojo zgodovinskih dogajanj in procesov, s tem pa razvija tudi sposobnost samostojnega dela in raziskovanja.

 

Študijski programi

Zgodovina, enopredmetni program, 1. stopnja

Zgodovina, dvopredmetni program, 1. stopnja

Zgodovina, enopredmetni program, 2. stopnja

Zgodovina, dvopredmetni pedagoški program, 2. stopnja (v sodelovanju z UP PEF)

Dediščinski turizem, interdisciplinarni medfakultetni program, 2. stopnja (v sodelovanju z UP FTŠ Turistica)

Zgodovina Evrope in Sredozemlja, 3. stopnja (doktorski študij)

 

Sodelavcitop