Aktualno

print

PONUDBA ODDELKA ZA GEOGRAFIJO DIJAKOM IN UČITELJEM NA SREDNJIH ŠOLAH ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 (geografske maturitetne terenske in laboratorijske vaje, strokovne ekskurzije, predavanja maturitetnih tem, poletni geografski tabor, geografski večeri).

Slavnostna podelitev diplom na Dnevih humanistike 10. aprila 2018

14. slovesna akademija Univerze na Primorskem, 16. marec 2017.

Vanja Korenč, prejemnica univerzitetne nagrade »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem za zaključno delo z naslovom GLEDALIŠČE KOT MEDIJ ZA UČENJE GEOGRAFIJE: PRIMER OTROŠKE PREDSTAVE »LOLI, BOLI IN SVET, POLN ČUDES«, in mentor izr. prof. dr. Stanko Pelc.

Zagovori zaključnih del, 14. september 2016

Zagovori magistrskih del (Patricija Prelc, Diana Veble in Dejvid Tratnik), 18. junij 2015.

Podelitev fakultetne Bartolove nagrade za študentske dosežke (Tina Počkar) in diplomskih listin v okviru praznovanja 15. letnice UP FHŠ, 15. 4. 2015