Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Antropologija

print

Dvopredmetni študijski program Antropologija izvaja Oddelek za antropologijo in kulturne študije.


Osnovni podatki

Vrsta programa: dvopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani antropolog in … (UN), Diplomirana antropologinja in … (UN), skrajšano dipl. antrop. in (odvisno od individualne izbire) (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 90 ECTS (30 na letnik)
Način študija: redni študij

Cilji programa

Dvopredmetni študij Antropologije je zasnovan na socialni antropologiji in etnologiji v težnji po širjenju socialnih in kulturno antropoloških znanj o kulturi. Zajema spoznanja o načinu življenja različno opredeljenih družbenih skupin (npr. generacijskih, socialnih, teritorialnih, etničnih, poklicnih, verskih idr.), o njihovi strukturi (npr. družine), procesih v njih (npr. kulturna adaptacija, asimilacija, identitete itn.) ter o materialnem svetu in njegovi simbolni dimenziji (tradicija, religija, mitska izročila itn.). Spoznanja so obravnavana z gledišča različnih družbenozgodovinskih okolij: na slovenskem etničnem ozemlju, v Sredozemlju, Evropi, Afriki, Aziji in Ameriki. Študenti se seznanijo s sodobnimi lokalnimi in globalnimi procesi v postsocialističnem in postkolonialnem svetu. 

Možnost zaposlitve

Zaradi pestrega spektra znanja o sodobni in pretekli kulturi so študentje usposobljeni za široko paleto zaposlitvenih priložnosti v javnem in gospodarskem sektorju, od raziskovanja, turizma, dediščine, diplomacije do drugih mest, ki potrebujejo antropološka/etnološka znanja o človeku in družbi.

Študij lahko nadaljujejo na magistrskem študijskem programu Kulturni študiji in antropologije 2. stopnje, ki traja 2 leti (4 semestre).

Vpisni pogoji

Predmetnik