Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Predmetnik 1. stopnje študija Antropologija

print

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

temeljni predmeti

temeljni predmeti

temeljni predmeti

Uvod v socialno in kulturno antropologijo

Praktikum raziskovalnih terenov

Postkolonijalizem in indigenizem

Antropologija sorodstva

Regionalne etnografije: Evropa

Cas in prostor v starih civilizacijah

Antropologija Sredozemlja

Medicinska antropologija

Regionalne etnografije: Amerika

Uvod v medkultruno mišljenje

Identitete in migracije

Antropologija azijskih religij

Izbrana poglavlja iz etnologije

Dva zunanje izbirna predmeta

Izbirni predmet*

Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave

Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave

Predmeti druge stroke oz. predmetne povezave


* v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega strokovnega področja.