Komuniciranje in mediji

print

Enopredmetni študijski program Komuniciranje in mediji izvaja Oddelek za medijske študije.


Osnovni podatki

Vrsta programa: Enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomant komuniciranja in medijev  (UN) / diplomantka komuniciranja in medijev (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

Cilji programatop

Program študentom ponuja osnovna znanja s področja komuniciranja, medijev in sodobne medijske kulture. Tekom predavanj, seminarjev in vaj spoznavajo komunikološke, sociološke, etične, pravne, filozofske, antropološke, jezikoslovne ter kulturološke vidike množičnih medijev. Študij prispeva k razumevanju sodobnih sredstev sporočanja, procesov oblikovanja informacij, načinov njihovega predvajanja ter vpliva na informiranost, kulturno potrošnjo, oblikovanje osebne identitete, politično izbiro in različna druga področja človekovega življenja.

Možnosti zaposlitvetop

Diplomanti medijskih študijev so lahko publicisti, novinarji, uredniki, sodelavci razvojnih oddelkov, tehnični sodelavci na področju komunikacijskih storitev, svetovalci na področju medijskega menedžmenta , specialisti za tržno komuniciranje ali odnose z javnostmi, medijski analitiki in raziskovalci medijev. Zaposlitev lahko najdejo v medijskih hišah, zasebnih podjetjih, raziskovalnih ustanovah, javnih institucijah, nevladnih organizacijah, društvih, mednarodnih organizacijah, založništvu, kulturnih ustanovah, turizmu in drugih panogah.

Predmetniktop

Vpisni pogojitop

Obvezna študijska praksa v 2. letnikutop