Predmetnik

print

1. Letnik

2. letnik 3. letnik
TEMELJNI PREDMETI TEMELJNI PREDMETI TEMELJNI PREDMETI
Angleški jezik 1 Angleški jezik 2 Angleški jezik 3
Metodologija in epistemologija raziskovanja medijev Kultura in mediji Glasba in mediji
Osnove medijskih študijev in komunikoloških teorij Trženje in tržno komuniciranje Komuniciranje in politika
Zgodovina medijev Digitalni mediji in družba Politika in ekonomija medijev
Medijska industrija Televizija Medijsko pravo
Uvod v socialno in politično psihologijo Študijska praksa Mediji in manjšine
Slovenski pravopis 3 do 4 izbirni predmeti vpisanega študijskega programa Zaključno seminarsko delo
Trije izbirni predmeti iz Studiuma generale 1 do 2 izbirna predmeta drugih strok in področij 2 do 3 izbirni predmeti vpisanega študijskega programa
    1 do 2 izbirna predmeta drugih strok in področij

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega programa (izbirni predmeti stroke) oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.

V 2. letniku moraju študenti kot obveznost opraviti tudi obvezno študijsko prakso.

V 3. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti zaključno seminarsko delo.

Izbirni predmeti vpisanega študijskega programa Komuniciranje in mediji

Človekove pravice
Italijanska književnost in film
Javnost, komuniciranje, konflikt
Kreativno pisanje
Psihološki vidiki komuniciranja
Teorija in praksa tiskanih medijev
Mediji in nova družbena gibanja
Medijski spektakli
Družbene dinamike v kibernetskem prostoru
Praktikum medijskega branja in pisanja
Družbena odgovornost medijev
Propaganda in film
Psihologija medijev
Arheološka dediščina Slovenije
Javno razumevanje znanosti

Prenovljen študijski program Komuniciranje in mediji (predmetnik velja od študijskega leta 2019/2020 dalje)

 

1. Letnik

2. letnik

3. letnik

TEMELJNI PREDMETI

TEMELJNI PREDMETI

TEMELJNI PREDMETI

Angleški jezik 1

Angleški jezik 2

Angleški jezik 3

Osnove medijskih študijev in komunikoloških teorij

Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev

Raziskovanje občinstev

Zgodovina medijev

Trženje in tržno komuniciranje

Komuniciranje in politika

Uvod v socialno in politično psihologijo

Uvod v družbeno teorijo

Politična ekonomija komuniciranja

Praktikum medijskega branja in pisanja

Medijska produkcija

Medkulturno komuniciranje

Uvod v politologijo

Študijska praksa

Zaključno delo

Filozofija

Javnost in javno mnenje

Tehnologija in politika informacij

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Digitalni praktikum

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

 

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

 

Študenti 1. letnika izberejo 3 zunanje izbirne predmete.

Študenti 2. letnika izberejo 4 izbirne predmete (2 notranje izbirna predmeta, 1 zunanje ali notranje izbirni predmet, 1 zunanje izbirni predmet.

Študenti 3. letnika izberejo 3 izbirne predmete (1 notranje izbirni predmet, 1 zunanje ali notranje izbirni predmet, 1 zunanje izbirni predmet).

 

Notranje izbirni predmeti:

Skupnostni mediji

Kvalitativno raziskovanje

Teorija iger v biopsihologiji

Etično in družbeno odgovorno medijsko delovanje

Medijski spektakli

Glasba in mediji

Medijska pismenost

Psihologija komuniciranja

Medijsko pravo

Propaganda in film

Spletno oblikovanje in interakcija

Uvod v uredniško delo in založništvo

Priprava besedil na izdajo

Teorije množičnega komuniciranja in izzivi sodobne javnosti