Medkulturno jezikovno posredovanje

print

Enopredmetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje izvaja Oddelek za uporabno jezikoslovje.


ZLOŽENKA PROGRAMA


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani/a mediator/ka jezikov in kultur
Trajanje študija: šest semestrov
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 180 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programa in kompetence diplomantatop

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in strokovnega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o sporazumevanju v tujem in drugem jeziku ter o medkulturni jezikovni komunikaciji. Študij predvideva  obvezno usposabljanje v tujini.

Študenti že med študijem pridobijo izkušnje vodenja avtorskih izletov v tujem jeziku, objav in predstavitev v tujem jeziku, prevajanja strokovnih in leposlovnih besedil. Študij poteka v manjših skupinah, v prijaznem in sproščenem medkulturnem okolju. Večji del predavateljev ima dolgoletne izkušnje bivanja v tujini, nekateri habilitirani učitelji so tudi nosilci tujih kultur (rojeni govorci tujih jezikov).

Študent izbira med dvema jezikovnima smerema (angleščina – italijanščina in angleščina - francoščina) in enim tretjim tujim jezikom (lektorat španščine, ruščine, kitajščine in italijanščine). 

Poleg usposobljenosti za izbrana področja dela Univerzitetni študijski program 1. stopnje MJP omogoča vpis v programe 2. stopnje, tudi v program Jezikovno posredovanje in prevajanje, ki predstavlja smiselno nadaljevanje tega prvostopenjskega programa.

Cilji programa in kompetence

Zaposljivosttop

Diplomanti so usposobljeni za delo v gospodarskih in negospodarskih okoljih, še posebej tam, kjer lahko uveljavijo svoje jezikovno in jezikoslovno znanje ter široko razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, tudi v mednarodno intenzivnejših delovnih okoljih. Pridobljene kompetence omogočajo diplomantom zaposlitev v vlogi prevajalcev, tolmačev, lektorjev, novinarjev, jezikoslovcev širšega profila.  

Vpisni pogojitop

Predmetniktop