Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Predmetnik

print

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Prvi semester

Prvi semester

Prvi semester

Moderni angleški jezik 1

Angleščina kot strokovni jezik

Študijska praksa

Moderni francoski jezik 1 / Moderni italijanski jezik 1*

Francoščina kot strokovni jezik / Italijanščina kot strokovni jezik*

Diplomsko delo

Uvod v jezikoslovje

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Lektorat

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Študijska praksa

Drugi semester

Drugi semester

Drugi semester

Moderni angleški jezik 2

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Angleško-slovenska kontrastiva

Moderni francoski jezik 2 / Moderni italijanski jezik 2*

Francoski jezik v medkulturnem položaju / Italijanski jezik v medkulturnem položaju*

Francosko-slovenska kontrastiva / Italijansko-slovenska kontrastiva*

Slovenski pravopis in pravorečje

Osrednji vidiki prevajanja

Sodobne anglofonske kulture

Lektorat

Lektorat

Sodobne frankofonske kulture / Sodobne italofonske kulture

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

* Izvaja se predmet, skladen s študijsko smerjo: za smer angleščina - francoščina torej francoski predmet, za smer angleščina-italijanščina pa italijanski predmet

 

Notranjeizbirni predmeti:

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC- Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Psihogeografija, literatura in film

Diskurzi sodobne Rusije

Poleg navedenih notranjeizbirnih predmetov lahko študenti izbirajo med širokim naborom lektoratov tujih jezikov: španščina, ruščina, kitajščina, italijanščina in drugi.