Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Število vpisnih mest na študijskih programih 1. stopnje

print

 

Prosta vpisna mesta za 1. prijavni rok za študijsko leto 2018/19 – dodiplomski študij
Univerzitetni programi
Geografija 20
Italijanistika 20
Medijski študiji 20
Medkulturno jezikovno posredovanje 25
Slovenistika 10
Zgodovina 20
Univerzitetni dvopredmetni programi  
Arheologija 15
Geografija 15
Zgodovina 15