Geografija - predmetnik

print

1. LETNIK - Planerska usmeritev

1. LETNIK - Krasoslovna usmeritev

Planiranje v prometu in turizmu

Planiranje v prometu in turizmu

Hidrologija in ekologija krasa

Hidrologija in ekologija krasa

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja

GIS v prostorskem planiranju 1

GIS v prostorskem planiranju 1

Terenski / raziskovalni praktikum

Terenski / raziskovalni praktikum

Kras in krasoslovje

Kras in krasoslovje

Sodobni geografski procesi v Sredozemlju (Usmeritveni izbirni predmet Planerske usmeritve)

Razvoj kraškega površja in jam (Usmeritveni izbirni predmet Krasoslovne usmeritve)

Zunanje izbirni predmet 1

Zunanje izbirni predmet 1

Zunanje izbirni predmet 2

Zunanje izbirni predmet 2

Zunanje izbirni predmet 3

Zunanje izbirni predmet 3

2. LETNIK - Planerska usmeritev

2. LETNIK - Krasoslovna usmeritev

Geografija globalizacije in marginalnih območij

Geografija globalizacije in marginalnih območij

Razvojni izzivi na krasu

Razvojni izzivi na krasu

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Geografski planerski praktikum

Geografski planerski praktikum

GIS v prostorskem planiranju 2

GIS v prostorskem planiranju 2

Planiranje v obalnih območjih (Usmeritveni izbirni predmet Planerske usmeritve)

Kras po svetu - izbrani primeri (Usmeritveni izbirni predmet Krasoslovne usmeritve)

Magistrsko delo

Magistrsko delo

 

Spisek zunanje izbirnih predmetov UP FHŠ in drugih programov UP, ki se vsebinsko navezujejo na študijski program.