Predmetnik

print

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Temeljni predmeti   Doktorska disertacija
Sodobna teorija in metodologija arheologije Notranje izbirni predmeti (1-2)
Notranje izbirni predmeti (2-3) Zunanje izbirni predmeti (0-1)
Zunanje izbirni predmeti (0-1) Samostojno raziskovalno delo/objava znanstvenega članka
Priprava dispozicije doktorske disertacije

 

Notranje izbirni predmeti so tisti, ki jih študent izbira znotraj študijskega programa, zunanjeizbirni pa tisti, ki jih študent lahko izbira v okviru drugih študijskih programov, tako znotraj stroke kot tudi izven stroke.  Program vsebuje naslednje vsebinske sklope (v oklepaju so navedeni predmeti, ki sodijo v posamezni sklop):

 • Prazgodovinska arheologija,
 • Antična arheologija,
 • Arheologija srednjega in novega veka.

Notranje izbirni predmeti

 • Študije kamnitih artefaktov
 • Prazgodovinska umetnost
 • Starejša kamena doba Balkana
 • Arheologija mezolitika in neolitika
 • Kulti, depoji, grobišča – arheologija bronaste dobe
 • Železnodobne skupnosti Evrope
 • Keltska arheologija
 • Provincialna rimska arheologija med Jadranom in Panonijo
 • Rimsko mesto - vir romanizacije
 • Rimska umetnost – pomen in odmevi
 • Študije antičnega stekla
 • Antična numizmatika
 • Latinska epigrafika
 • Viri za antično zgodovino
 • Slovanska arheologija
 • Arheologija srednjega veka
 • Srednjeveška arheologija Balkana
 • Arheologija Serenissime
 • Arheološke analize materialne kulture
 • Arheologija predantične Evrope
 • Stare sredozemske civilizacije
 • Antična grška in rimska zgodovina
 • Družba, gospodarstvo in kultura v srednjeveškem sredozemskem prostoru
 • Jadran med Evropo in svetom (6. – 18. stoletje)
 • Paleografija in diplomatika