Informacije za študente

print

 

Tu se nahajajo (skoraj) vse informacije, povezane s študijem (študijski koledar, urnik, vodnik, razpis za vpis, priročnik, pravilnike, obrazce, cenike, informacije o mobilnosti in izbirnosti, seznam tutorjev, uradne ure referata in druge kontakte).

Študijski koledar

Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018

Priročnik za študentetop

Priročnik za študente za študijsko leto 2016/17

Študijski urniktop

Preko vstopne strani ŠIS lahko dostopate do urnikov tekočega študijskega leta.

Okence Koledarski teden vam prikaže začetek posameznega semestra. Do svojega predmetnika dostopate tako, da pri okencu Vrsta izberete možnost Letniki in pri okencu Element izberete vpisan študijski program ter letnik. (primer: Študenti 1. letnika vpisanega študijskega programa Zgodovina izberete 1ZGO). Pri posameznem letniku se prikažejo temeljni predmeti vpisanega študijskega programa, medtem ko si termine izbranih izbirnih predmetov (velja predvsem za 1. letnike) pregledujete pod tistim študijskim programov v okviru katerega je predmet ponujen (primer: Če ste izbrali izbirni predmet Uvod v študij zgodovine, najdete termin tega predmeta pri 1ZGO). Za lažjo orientacijo glejte predmetnik svojega študijskega programa.

Pri izbiri izbirnih predmetov bodite pozorni na to, da se termini predmetov na urniku ne prekrivajo. Predmeti so večinoma semestrski, zato jih najdete bodisi v Urniku jesenskega semestra bodisi v Urniku spomladanskega semestra tekočega študijskega leta.

Aktualna obvestilatop

Referat za študentske zadeve študente obvešča predvsem preko elektronske oglasne deske (ŠIS), kjer so objavljene informacije o dogodkih na fakulteti, spremembah znotraj pedagoškega procesa, knjižničnih in mednarodnih novostih ter vseh ostalih pomembnih zadevah v zvezi s študijem.

Informacije glede vpisa in študijatop

Tehnična navodila za izdelavo zaključnega dela, magistrskega dela in doktorske disertacijetop

Pravilniki in obrazcitop

 • Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
 • Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov
 • Splošni pogoji šolnin in drugih prispevkov za študij na UP FHŠ
 • Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
 • Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
 • Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem

Pravilniki za dodiplomski študij

 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
 • Pravilnik o diplomskem delu

Pravilniki za podiplomski študij

 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
 • Pravilnik o magistrskem študiju
 • Pravilnik o doktorskem študiju
 • Spremembe in dopolnitve pravilnika o doktorskem študiju
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi na Primorskem
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije - NOV

Obrazci

 • Standardiziran obrazec
 • Navodila za izpolnjevanje standardiziranega obrazca
 • Prijava teme diplomskega dela (nebolonjski študijski programi)
 • Oddaja diplomskega dela (nebolonjski študijski programi)
 • Navodila za izdelavo zaključnega dela (štud. prog. 1. stopnje)

Cenikitop

Glede predloga postavke za obštudijske dejavnosti UP FHŠ za vsako študijsko leto pridobi soglasje Študentskega sveta fakultete.
 

Mobilnosttop

 • Mednarodna mobilnost
 • Nacionalna mobilnost

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem so na rektorski konferenci dne 14. 11. 2005 podpisale Sporazum o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami. Na podlagi tega sporazuma lahko študent UP FHŠ del rednih študijskih obveznosti namesto na naši fakulteti opravi na sorodnem študijskem programu katere od fakultet drugih dveh univerz.

Več informacij o nacionalni mobilnosti je dostopnih na spletni strani UP.

Izbirnost na UPtop

Univerza na Primorskem (UP) želi svojim študentom ponuditi čimbolj bogato ponudbo izbirnih predmetov. S tem namenom je univerzitetni senat aprila 2008 sprejel Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem, ki omogoča študentom, da izbirajo predmete na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti na matični članici UP.

Več informacij o izbirnosti je dostopnih na spletni strani UP.