Doc. dr. Katja Hrobat Virloget

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: katja.hrobat@fhs.upr.si

Kabinet št. 41

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Etnologija verovanj, Regionalne etnografije: Evropa, Čas in prostor v starih civilizacijah, Izbrana poglavja iz etnologije, Metodologija raziskovanja dediščine, Med arheologijo in etnologijo.

2. stopnja: Etnologija Evrope, Migracije, globalizacija in transkulturnost, Antropologija religije, Antropologija rituala, Praktikum zgodovinske in socialne antropologije, Popularna kultura in kritika popularne kulture,Nesnovna dediščina, Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine, Praktikum dediščine.

3. stopnja: Med virom in interpretacijo, Antropologija prostora in časa, Skupni doktorski seminar

Raziskovalna področja

antropologija spomina, dediščina, premiki prebivalstva, antropologija prostora, časa, mitologija, folklora
 

Izbrana bibliografija

  • HROBAT VIRLOGET, Katja, POLJAK ISTENIČ, Saša, ČEBRON LIPOVEC, Neža, HABINC, Mateja. Abandoned spaces, mute memories : on marginalized inhabitants in the urban centres of Slovenia. Glasnik Etnografskog instituta 2016, 64, [sv.] 1, str. 77-90. 
  • HROBAT VIRLOGET, Katja. Breme preteklosti : spomini na sobivanje in migracije v slovenski Istri po drugi svetovni vojni. Acta Histriae 2015, letn. 23, št. 3, str. 531-554. 
  • HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), GOUSSEFF, Catherine (urednik), CORNI, Gustavo (urednik). At home but foreigners: population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2015. 229
  • HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), KAVREČIČ, Petra (ur.). Nesnovna krajina Krasa. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 
  • HROBAT VIRLOGET, Katja. Ko Baba dvigne krilo : prostor in čas v folklori Krasa, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

>> COBISS

Izbrani projekti

  • Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije (Arrs, Projekt J6-8250, 1.5.2017―30.4.2020, vodja izr. prof. dr. Aleksej Kalc)
  • Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe (Creative Europe 2014−20, 2015‒17; partnerski vodja, vodja Umetnostna Galerija Maribor).
  • Breme preteklosti. Sobivanje prebivalstva na Obali v luči formiranja povojne Jugoslavije (ARRS, Projekt Z6-4317(A),1.8.2012―31.7.2014, vodja podoktorskega projekta)