Izr. prof. dr. Martin Knez

print

 

Izredni profesor, znanstveni svetnik

e-naslov: knez@zrc-sazu.si

Kabinet 31

 

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Geologija krasa ter kraške jame in vode

2. stopnja: Razvojni izzivi na krasu, Kras in krasoslovje

3. stopnja:

 

Raziskovalna področja

Stratigrafske, litopetrološke in mikrotektonske raziskave kraških področji, selektivna korozija in erozija karbonatov, študij speleogeneze kraških jam

Izbrana bibliografija

ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir, GOSAR, Andrej. Detecting and characterising unroofed caves by ground penetrating radar. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, ISSN 0169-555X. [Print ed.], 2018, vol. 303, str. 524-539, ilustr., doi: 10.1016/j.geomorph.2017.11.004. [COBISS.SI-ID 42204205]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan). Acta carsologica, ISSN 0583-6050. [Tiskana izd.], 2017, letn. 46, št. 1, str. 47-62, ilustr. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/2022/4745, doi: 10.3986/ac.v46i1.2022. [COBISS.SI-ID 41879085]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. ISBN 978-3-319-21202-9, doi: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-319-04455-2. ISBN 978-3-319-04456-9, doi: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier. 2013, vol. 6, str. 139-156, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00124-X, doi: 10.1016/978-0-12-374739-6.00124-X. [COBISS.SI-ID 35476781]

 

>>COBISS

 

Izbrani projekti

Program Raziskovanje krasa, temeljni raziskovalni program

 

Struktura, kroženje snovi in sonaravnost kritičnih con v kraških sistemih (2017–2021), raziskovalni globalni projekt UNESCO IGCP št. 661

 

Izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom, aplikativni raziskovalni projekt