Izr. prof. dr. Metka Petrič

print

 

 

Izredna profesorica, znanstvena svetnica

e-naslov: petric@zrc-sazu.si

Kabinet 31

 

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:

2. stopnja: Hidrologija in ekologija krasa, Kras in krasoslovje

3. stopnja:

 

Raziskovalna področja

kraška hidrogeologija

 

Izbrana bibliografija

 

KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, 2014. Solute transport processes in a karst vadose zone characterized by long-term tracer tests (the cave system of Postojnska Jama, Slovenia). Journal of Hydrology, vol. 519, part A, str. 1205-1213. doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.08.047.

PETRIČ, Metka, 2010. Characterization, exploitation, and protection of the Malenščica karst spring, Slovenia: case study. In: Krešić, N., Stevanović, Z. (eds.). Groundwater hydrology of springs: engineering, theory, management, and sustainability. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, p. 428-441.

JEMCOV, Igor, PETRIČ, Metka, 2009. Measured precipitation vs. effective infiltration and their influence on the assessment of karst systems based on results of the time series analysis. Journal of Hydrology, 3-4, vol. 379, p. 304-314. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.10.016, doi: doi:10.1016/j.jhydrol.2009.10.016.

TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin, 2015. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes, vol. 29, issue 8, str. 1986-1998. doi: 10.1002/hyp.10313.

DOCTOR, Daniel H., ALEXANDER, E. C., PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko, LOJEN, Sonja, STICHLER, Wilibald, 2006. Quantification of Karst aquifer discharge components during storm events through end-member mixing analysis using natural chemistry and stable isotopesas tracers. Hydrogeology journal, vol. 14, p. 1171-1191. doi 10.1007/s10040-006-0031-6

PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, 2016. Identifying the characteristics of groundwater flow in the Classical Karst area (Slovenia/Italy) by means of tracer tests. Environmental earth sciences, vol. 75, issue ,doi: 10.1007/s12665-016-6255-4.

KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, 2013. Increase of vulnerability of karst aquifers due to leakage from landfills. Environmental earth sciences, vol. 70, is. 2, doi: 10.1007/s12665-012-2180-3.

ZUPAN HAJNA, Nadja, RAVBAR, Nataša, RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka (eds.), 2015. Life and water on karst: monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 151 p.

KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej (Eds.), 2011. Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu, 1, Voda = Karstology and development challenges on karst, 1, Water. Založba ZRC, 167 p.

>>COBISS

 

Izbrani projekti

Razvoj in uporaba metode za količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov v krasu (ARRS 2016-2019)

Modeliranje hidrološkega odziva nehomogenih povodij (ARRS 2016-2018)

Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja (ARRS 2016-2018)

Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora (ARRS 2017-2020)