Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Izr. prof. dr. Gregor Pobežin

print

Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

e-naslov: gregor.pobezin@fhs.upr.si

Kabinet 34

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Zgodovina antike; Kulturni in duhovni svet antike (predavanja); Latinski jezik in osnove epigrafike 1&2; Bizanc - dedič rimskega imperija

2. stopnja: Antika - izbrana poglavja; Antični viri in epigrafika

3. stopnja: 

Raziskovalna področja

Antična zgodovina (zlasti peloponeška vojna, pozno obdobje rimske republike, pozna antika); kulturna zgodovina antike in zgodnjega srednjega veka; antično zgodovinopisje in njegovi viri; antična, srednjeveška in novoveška epigrafika; rimska in grška književnost; recepcija antike v srednjem in novem veku in prežitki antike. Prevajanje antičnih in srednjeveških besedil v latinskem in grškem jeziku.

Izbrana bibliografija

  • POBEŽIN, Gregor. »Dihotomija človeškega in živalskega : Salustij in (nekateri) njegovi zgledi«. Keria 15/1 (2013), str. 105–118.
  • POBEŽIN, Gregor. »Napis na piranski sliki 'Čudež sv. Jurija': poskus jezikovne, vsebinske in stilistične interpretacije«. Annales, Series historia et sociologia 22/1 (2012), str. 85–92.
  • POBEŽIN, Gregor. Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo: pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011.
  • LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada. Zgodovina historične misli 1&2: od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.

       >> COBISS

Izbrani projekti

  • Biografije, mentalitete, epohe (raziskovalni program • 2015–2019)