Alumni ambasador

Jan Cotič

Predstavitev

Zakaj ste se odločili za študij na UP FHŠ? Kaj vas je pritegnilo k študiju na Univerzi na Primorskem? In zakaj študij Arheologije in Dediščine?

S ”preučevanjem preteklosti” sem se navduševal že v srednješolskih letih in kaj kmalu mi je bilo jasno, da si bom prihodnost začrtal v tej smeri. Spominjam se, da sem imel nemalo preglavic pri izbiri študijske smeri, saj so me zanimale različne tematike iz področja arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, arhivistike itd. Po nadaljnjem pridobivanju informacij, sem se naposled odločil za študij Dediščine, ki je tedaj kot dokaj nov študij zajel zgoraj navedene vede v eno celoto. V času študija na 1. stopnji sem redno sodeloval pri različnih znanstveno-raziskovalnih projektih, ki so jih izvajali Inštitut za dediščino Sredozemlja (IDS) pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo; Mestna občina Koper in razna zasebna podjetja, kar je botrovalo k lažji odločitvi k vpisu na podiplomski magistrski študij arheologije. Po mojih izkušnjah lahko rečem, da odnos profesorjev in asistentov do študentov je bil nad pričakovanji, saj so vedno bili dostopni in pripravljeni prisluhniti, v kolikor je kdo potreboval pomoč, nasvet in usmeritev pri študiju in raziskavah.

Delate na področju, ki ste ga študirali. Katera znanja, ki ste jih pridobili med študijem, vam koristijo pri sedanjem delu?

Čeprav sem po duši in izobrazbi arheolog, sem (srečno) zaposlen v Pokrajinskem arhivu Koper, kjer nemalokrat slišim od sogovornikov začudeno izjavo: ”Arheolog, ki dela v arhivu?”. V arhivu sem zaposlen kot arhivski tehnik in skrbim za digitalizacijo arhivskega gradiva, popisovanje arhivskega gradiva, delo v čitalnici in druga razna dela. Pravzaprav me je do arhiva pripeljalo v veliki meri znanje, ki sem ga prejel v času študija na Dediščini in Arheologiji, kjer sem se seznanil z različnimi postopki dela. V kolikor pa je potrebno izpostaviti znanje, ki mi še danes največ koristi pri trenutni zaposlitvi bi omenil predvsem vsestranskost, samostojnost in natančnost pri delu. Vedno se trudim biti dosleden, zanesljiv, diskreten in dostopen ter odgovoren. Kot nesramežljivi in komunikativni osebi, mi delo z ljudmi in v stiku s sodelavci odgovarja, kot mi na drugi strani ne predstavlja problema samostojno delo. Enako velja tudi v privatnem življenju, kjer pridobljeno znanje že vrsto let (z otroškim navdušenjem) uporabljam pri različnih projektih (samostojnih in v okviru nevladnih organizacij: Poetovio LXIX, Sodales Aquileia in KD Vespesjan) na področju promocije arheološke dediščine.

Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč?

Predvsem dejstvo, da lahko delam različne stvari, učim novega znanja in osvajam nove veščine, ki pripomorejo k boljšemu in efektivnejšemu delu ter osebni rasti.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Trenutno je moj osnovni cilj nadaljevati in se razvijati v okviru dela, ki ga izvajam v Pokrajinskem arhivu Koper. Na daljši rok, pa je moja velika želja, da bi v prihodnje našo dejavnost in delo približali v obliki predavanj in delavnic učencem, predšolskim otrokom in drugim, ki bi jih tema zanimala. Mnenja sem, da je mlade potrebno čim prej seznaniti z vrednotami dediščine, preko katerih bodo lahko bolj cenili preteklost in imeli spoštljiv odnos do te.

Skip to content