Alumni ambasadorka

Lara Sorgo

Predstavitev

Zakaj ste se odločili za študij na UP FHŠ? Kaj vas je pritegnilo k študiju na Univerzi na Primorskem? In zakaj študij Italijanistike?

Po končani italijanski gimnaziji v Kopru sem se vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Padovi, kjer sem opravila vse izpite, vendar nisem diplomirala. Po več delovnih izkušnjah v različnih sektorjih sem se odločila, da poiščem možnosti za priznavanje opravljenih izpitov v Italiji in tako sem začela »brskati« po študijskih programih Fakultete za humanistične študije.

Ker je vedno bila moja želja, da bi lahko študirala v svojem jeziku, torej v italijanščini, sem se odločila, da se vpišem na študij Italijanistike. Tako sem najprej končala dodiplomski študij in nato nadaljevala na magisterij. V času študija na 1. in 2. stopnji sem bila zelo navdušena nad programom ter nad docenti in predavatelji, ki so bili vedno pripravljeni pomagati študentom, da dosežejo svoje cilje in razvijejo svoj potencial. Prav zaradi tega sem se brez oklevanja odločila, da se na nov doktorski program »Jezik in medkulturnost«, ki so ga odprli v akademskem letu 2018/2019,. Želela sem se izpopolnjevati naprej in pridobiti nova znanja.

Delate na področju, ki je posredno povezano z vašim študijem. Katera znanja, ki ste jih pridobili med študijem, vam koristijo pri sedanjem delu?

Zaposlena sem kot raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Moja področja raziskovanja so etnični študiji, jezikovna politika in varstvo manjšin. Podrobneje pa se ukvarjam s proučevanjem italijanske narodne skupnosti in medetničnih odnosov, s položajem in rabo italijanskega jezika ter z modelom vzgoje in izobraževanja na narodno mešanem območju.
Znanje, ki sem ga pridobila predvsem na doktorskem študiju, je zelo koristno za delo, ki ga opravljam, saj bi brez tega znanja bilo moje raziskovalno delo nemogoče, ker ne bi poznala raziskovalnih metodologiji oziroma ne bi bila zmožna pripraviti samostojne znanstvene raziskave. Izpostavila bi tudi, da znanje jezikov – v mojem primeru italijanščina, ki je tudi moj prvi jezik, slovenščina in angleščina – je bila in je dodana vrednost, še posebej pri sodelovanjih na mednarodnih projektih.

Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč?

Predvsem to, da me raziskovalno delo postavlja dnevno pred novimi izzivi, ki me navdušujejo in ki me ženejo naprej v raziskovanje.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Pomembno je, da se izboljšujem v okviru svojega dela na inštitutu, tako da bo moje raziskovalno delo uspešno in uporabno tudi za druge. Trenutno delam na objavah za znanstvene revije in monografije. Samostojno koordiniram in izvajam raziskave na šolah narodno mešanega območja ter sodelujem z drugimi sodelavci pri projektih inštituta. Med pomembnejše letošnje uspehe štejem sodelovanje pri pripravi prijave v programu Obzorje (Horizon). Na daljši roki pa je moja osebna želja, da bi pripravila in prijavila projekt ERC Starting Grant, o katerem že intenzivno razmišljam.

Skip to content