Alumni ambasador

Matej Muženič

Predstavitev

Zakaj ste se odločili za študij na UP FHŠ? Kaj vas je pritegnilo k študiju na Univerzi na Primorskem? In zakaj študij Zgodovine?

Da bo ravno Zgodovina tista, ki me bo spremljala skozi mojo karierno pot, sem zaslutil že v osnovni šoli. Srednja šola je nato moje zanimanje do zgodovine le še poglobila, zato je dokaj hitro postalo samoumevno, da bom študij nadaljeval v tej smeri. Z zanimanjem in številnimi pričakovanji sem se udeležil informativnega dne, kjer sem se podrobneje seznanil s študijem Zgodovine, in se dokončno odločil, da se vpišem na Fakulteto za humanistične študije, Univerza na Primorskem. Ne počutim se pretiran lokal-patriot, vendar študirati v domačem okolju sem videl prej kot prednost kot pa potencialno monotonost, pred katero me je marsikdo opozarjal. Prepričan sem, da sem pridobil neprecenljivo znanje o lokalni zgodovini z najširšega zornega kota; gospodarskega, družbeno-političnega, kulturnega itd. Veliko prednost študija na FHŠ sem obenem videl v širokem naboru izbirnih predmetov, ki si jih lahko praktično kombiniral tekom celotnega študija. Nič manj pomembni niso bili pristni odnosi, ki so se vzpostavili med predavatelji in študenti, kjer nisi imel občutka, da si le del široke množice, temveč individuum, ki so mu ob pristni podpori predavateljev omogočene mnogotere poti za nadgrajevanje že pridobljenega znanja. Tekom študija smo študentje imeli priložnost sodelovati na različnih projektih, ki so potekali v okviru FHŠ, in posledično navezati stike z različnimi lokalnimi institucijami, s katerimi sem ohranil stike tudi v bodoče. Tako sem brez večjih težav imel možnost opravljati obvezno študijsko prakso v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran. Ker sem bil prva generacija, ki se je vpisala na študij Zgodovine, sem se na študijsko pot podal s številnimi pričakovanji in v veliki meri so bila ta povsem izpolnjena.

Delate na področju, ki ste ga študirali. Katera znanja, ki ste jih pridobili med študijem, vam koristijo pri sedanjem delu?

Leta 2015 sem se zaposlil v Pokrajinskem arhivu Koper kot arhivist odgovoren za arhivsko gradivo Enote Piran tar za dokumentarno gradivo s področja zdravstva in sociale. Zagotovo je vsak poklic posebej specifičen in se ga naučimo korektno opravljati šele s pridobivanjem izkušenj na samem delovnem mestu. Nikakor pa ne gre zanemariti znanja, ki ga prinesemo s seboj! Zase lahko povem, da mi je pridobljeno znanje med študijem še kako koristilo, da sem se lahko uspešno spoprijemal z vsakdanjimi izzivi na delovnem mestu. Če omenim tisto najbolj specifično za moje delovno okolje; razumevanje multikulturnosti, pridobljene veščine na jezikovnem področju, poznavanje zgodovine institucij skozi različna časovna obdobja, varstvo kulturne dediščine in še bi lahko našteval. Poleg naštetega moram izpostaviti še sposobnost kritičnega razmišljanja, samostojnost in vestnost do dela, ki so sicer resda karakterne lastnosti posameznika, vendar jih je študij zagotovo še nekoliko izostril.

Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč?

Všeč mi je dinamičnost dela, saj svoje delovne obveznosti opravljam tako v samem arhivu kot tudi na terenu. Predpostavljam, da velika večina si še vedno predstavlja delo v arhivu kot izredno monotono delo, ki poteka za štirimi stenami arhivskega depoja, vendar je to daleč od resnice. Arhivisti se vsakodnevno soočamo z novimi izzivi, ki nam narekujejo sprotno izobraževanje preko različnih delavnic, seminarjev, okroglih miz itd. Vso pridobljeno znanje nato prida izkoriščamo za samo promocijo arhivskega gradiva v obliki raznih poljudnih oz. znanstvenih prispevkov, kot tudi s tematskimi razstavami. Uživam v tem, ko lahko sam pripomorem k promociji arhiva najrazličnejšim skupinam, od šolskih pa vse do upokojenskih, ki vselej z navdušenjem odkrivajo neprecenljivo kulturno dediščino, ki jo skrbno hranimo v naših depojih.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Čeprav ne rad delam dolgoročne načrte in se tako raje prepustim toku dogajanja, si vseeno želim, da bi lahko svojo nadaljnjo karierno pot še naprej bogatil v Pokrajinskem arhivu Koper. Kot sem že izpostavil, so pred menoj še številna dodatna izobraževanja z najrazličnejših področji (jezik, informatika,…), da bom lahko v bodoče kos novim izzivom. Oblikovale so se tudi že ideje glede razstave, ki jo želim izpeljati v bližnji prihodnosti. Veliko dela pa me čaka tudi na samem terenu, pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, za katere sem pristojen. Nedvomno pa nameravam še naprej sodelovati pri promociji arhivskega gradiva preko različnih predavanj, delavnic, okroglih miz, itd.

Skip to content