Center za slovenski jezik in kulturo

Akreditirani programi

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik za tuje študente

Za tuje študente, ki študirajo na Univerzi na Primorskem, organizira Center brezplačne lektorate slovenskega jezika. Lektorati se izvajajo v obliki akreditiranega predmeta Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik (na ravneh A1, A2 in B1). Izvajanje predmeta Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik na UP je izjemno pomembno, saj tujim študentom, vpisanim na študijske programe s slovenskim učnim jezikom, predstavlja opravljen izpit iz slovenščine na ravni A2 pogoj za vpis v 2. letnik, hkrati pa morajo študentje za koriščenje Leta plus doseči najmanj 6 ECTS iz znanja slovenskega jezika.

    Slovenian History, Culture, Literature and Society

    Predmet je namenjen predvsem študentom na izmenjavi, saj jih seznani s slovensko geografijo, zgodovino, kulturo, književnostjo, umetnostjo, mediji in sodobno družbo. Obsega 60 ur in je ovrednoten s 6 ECTS.

    Urnik in opis predmetov

      Skip to content