Center za slovenski jezik in kulturo

Gradiva

Priprava gradiv za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Glede na to, da so študenti specifična ciljna skupina, smo se odločili, da začnemo s pripravo gradiv za učenje slovenščine kot tujega jezika, ki bo prilagojeno študentom UP.

Pripravili smo:

MAKAROVA, Irina. Slovenian language as a foreign, level A1 : the students’ hand-outs. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019. 

PAVLETIĆ, Nika. Priročnik za učenje slovenščine kot tujega jezika za govorce hrvaščine, bosanščine in srbščine. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019. 

PAVLETIĆ, Nika. Priročnik za učenje slovenščine kot tujega jezika za govorce makedonščine. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019. 

PAVLETIĆ, Nika. Skripta za slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A1 – v fazi testiranja.

ŠUMENJAK, Klara in VOLK, Jana. Skripta za slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2. Za južnoslovanske govorce. – v fazi testiranja.

ŠUMENJAK, Klara in VOLK, Jana. Skripta za slovenski jezik kot drugi/tuji jezik B1 – v fazi testiranja.

Dodatna gradiva

V sodelovanju s študenti UP smo pripravili gradivo (priročnike) za pripravljalne tečaje SpeakUP Slovene, ki so prevedeni v makedonščino, srbščino, ruščino, italijanščino in angleščino. Vsebujejo besedila za branje, povezane z UP, sporazumevalne vzorce, povezane z študentskim življenjem na UP, in krajšo slovnico.

Za poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran, načrtujemo še 3 učbenike, in sicer:

Babič, Gregor, Šumenjak, Klara in Volk, Jana: Slovenščina 3 – učbenik za poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran.

Breznik, Teja, Šumenjak, Klara in Volk, Jana: Slovenščina 2 – učbenik za poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran.

Pavletić, Nika in Petrović, Vanja: Slovenščina 1 – učbenik za poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran.

Aplikacija za učenje slovenskega jezika – LanGuide: https://languide.si/sl/domov

Objava znanstvenih in strokovnih člankov o poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika

Nika Pavletić (2021): Analiza glasoslovnih napak govorcev makedonščine pri učenju slovenščine. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10701/9818

Klara Šumenjak in Jana Volk (2020): Raba izbranih samostalnikov 1. ženske sklanjatve pri tujih študentih UP. https://zalozba.upr.si/ISBN/978-961-293-049-3/978-961-293-049-3.461-479.pdf

Klara Šumenjak, Jana Volk in Nika Pavletić (2021): Creating tasks for eLearning Slovenian under the LanGuide project. https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_IV/article/view/914/835

Klara Šumenjak, Jana Volk in Nika Pavletić (2022): What Can We Improve: Suggestions for Upgrading the Languide App for Slovenian Language. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-174-2.pdf

Skip to content