Center za slovenski jezik in kulturo

Tečaji

SpeakUP Slovene

Od študijskega leta 2021/22 organiziramo brezplačne 20-urne (2-tedenske) spletne tečaje, namenjene bodočim tujim študentom UP. Tečaji so organizirani avgusta in septembra. Študenti so razporejeni v skupine glede na materni jezik in predznanje slovenskega jezika. Pripravljalni tečaji študentom znatno olajšajo vstop v novo študijsko okolje, saj jih seznanijo z osnovnimi študijskimi pojmi in osnovami slovenskega jezika. To pa dosežejo s pomočjo priročnika za učenje slovenskega jezika SpeakUP Slovene, ki je nastal prav v ta namen in je preveden v angleški, italijanski, srbski, makedonski in ruski jezik.

Tečaji za zaposlene in študente študijskih programov v angleškem jeziku

Od študijskega leta 2021/22 organiziramo brezplačne 30-urne tečaje, namenjene tujim študentom na angleški izvedbi ter tujim profesorjem in raziskovalcem naše univerze. Tečajniki so razdeljeni glede na jezikovno skupino in predznanje. Tečaji so zelo pomembni, saj omogočajo prav vsem, ki si tega želijo, da se seznanijo z osnovami slovenskega jezika oz. nadgradijo svoje znanje.

Skip to content