Antropologija

Dvopredmetna smer 1. stopnje

Splošno o programu

Program temelji na socialno ter kulturno-antropološkem znanju o družbi in kulturi, ki jo razumemo prvenstveno kot obliko človeškega vedenja v interakciji z drugimi ljudmi. Antropologija zajema spoznanja o preteklem in sodobnem načinu življenja različnih družbenih skupin, njihovih oblik organizacije, struktur, sistemov ter različnih procesov (kulturna adaptacija, asimilacija itn.).

Kot primerjalna disciplina je orientirana tudi interdisciplinarno, saj se povezuje s študijem migracij ter spremenjenih prostorov, navad, identitet ter vedenjskih praks. Odziva se na dogajanja sodobnega sveta v različnih družbenozgodovinskih okoljih: na »slovenskem etničnem ozemlju«, v Sredozemlju (Istri), Evropi, od drugih celin pa predvsem z raziskavami staroselcev v Ameriki. Študentje se spoznavajo s terenskim delom in sodelujejo pri različnih raziskovalnih projektih. Osnovna podpora študiju so veščine antropološkega raziskovalnega dela, ki se giblje med kabinetnim delom in terenskim raziskovanjem, od opazovanja z udeležbo, intervjujev in drugih tehnik, pomebnih za razumevanje družbeno političnih in ekonomskih procesov sodobnega in preteklega sveta.

Že v času študija kulturnih študijev in antropologije na Fakulteti za humanistične študije v Kopru sem spletla raziskovalne vezi, ki me krepijo še danes. Vpliv na moje zdajšnje delo pa je imel tudi oseben način podajanja znanja tamkajšnjih predavateljic in predavateljev. Zanje sem namreč zmeraj bila Daša, s čimer so prepoznali mojo individualnost in z njo zvezane partikularne interese.

DAŠA LIČEN

Diplomantka programa kulturni študiji in antropologija, 1. stopnja, raziskovalka, antropologinja

Naziv in raven kvalifikacije

diplomirani antropolog (UN) in … oz. diplomirana antropologinja (UN) in … ; okrajšava: dipl. ant. (UN)

7 (SOK), 6 (EOK), prva stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta, študent pridobi 180 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0314 sociologija in študiji kultur

Vpisni pogoji

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Antropologija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:

  • po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 03, ali
  • po klasifikaciji FORD uvršča v področje 5; ali
  • po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 6; ali
  • po klasifikaciji CERIF uvršča v področje H ali S;

in je, poleg izpolnjenega pogoja iz ene od zgornjih alinej, opravil tudi izpit iz enega od predmetov splošne mature: zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, sociologija, ekonomija, filozofija, nemščina, italijanščina, latinščina, zgodovina in teorija gledališča in filma; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 70 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.

Želela bi si, da bi bili antropološki koncepti del kurikula vsake osnovne šole in ne le predmet (program) univerze. Antropologija je odličen antidot rasizmu, škodljivemu nacionalizmu in ostalim anti-humanntka programa Kističnim zablodam. Odpira pot kritičnemu mišljenju, refleksiji in zavedanju vloge kulture pri tem kar nas oblikuje. Skratka odlicen nabor orodij za človeku osmišljeno življenje na tem planetu. Toplo priporočam!

ANJA SLAVEC

Diplomantka programa Kulturni študij in antropologija, 1. stopnja, učiteljica otrok s posebnimi potrebami, vodja skupine, London

Skip to content