Antropologija

Kompetence in zaposlitvene možnosti diplomantov

Kompetence in znanja diplomantov

Program ponuja temeljna socialna in kulturnoantropološke ter etnološke vsebine o kulturi, družbi in človeku, s pomočjo zgodovinskega in primerjalnega pristopa k različnim družbenim procesom. Pridobljena antropološka in etnološka znanja omogočajo razumevanje življenjskih stilov in kultur družbenih in etničnih skupin v družbenozgodovinskih okoliščinah, ki živijo v različnih regijah in kontinentih. Program omogoča nadaljevanje študija na 2. stopnji na področju humanistike in družboslovja.

Posamezne pridobljene kompetence:

 • sposobnost logičnega, abstraktnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • sposobnost samostojnega in timskega raziskovalnega dela,
 • sposobnost celovite (holistične) obravnave problemov, družbenih in kulturnih pojavov, procesov in struktur,
 • usposobljenost za kritično presojo pisnih in ustnih virov, informacij in analize družbenih/kulturnih fenomenov, sposobnost oblikovanja samostojnih znanstvenih besedil (člankov, referatov, razprav itd.),
 • usposobljenost za opravljanje samostojnega znanstvenega dela na področju antropologije, etnologije in drugih humanističnih in družboslovnih ved ter za strokovno delo v širši družbi.

Zaposlitvene možnosti

Zaradi pestrega spektra znanja o sodobni in pretekli kulturi iz različnih regionalnih območij (Evropa, Ameriki, Mediteran) so študentje usposobljeni za številne zaposlitve v javnem in gospodarskem sektorju, na področjih raziskovanja, turizma, dediščine, diplomacije in drugih, ki potrebujejo antropološka/etnološka znanja o človeku in družbi, kjer lahko opravljajo strokovne manj zahtevne naloge.

 • Strokovni sodelavec v javnem in gospodarskem sektorju,
 • raziskovalec in predavatelj v univerzitetnih in raziskovalnih ustanovah,
 • predavatelj na gimnazijski stopnji,
 • zaposleni v turizmu,
 • zaposleni v diplomaciji,
 • aplikativni antropolog: strokovnjak za projekte, povezane z družbo, kulturo in gospodarstvom,
 • strokovni sodelavec v zdravstvenih, socialnih, medijskih, kulturnih in drugih ustanovah vladnega ali nevladnega sektorja.
Skip to content