Antropologija

Predmetnik dvopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik

Uvod v socialno in kulturno antropologijo

Praktikum raziskovalnih terenov

Antropologija Sredozemlja

Igra, ustvarjalnost in kultura

Uvod v etnologijo

Predmeti druge stroke

Uvod v socialno in kulturno antropologijo

Praktikum raziskovalnih terenov

Antropologija Sredozemlja

Igra, ustvarjalnost in kultura

Uvod v etnologijo

Predmeti druge stroke

Uvod v socialno in kulturno antropologijo

Praktikum raziskovalnih terenov

Antropologija Sredozemlja

Igra, ustvarjalnost in kultura

Uvod v etnologijo

Predmeti druge stroke

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
30 ECTS

Regionalne etnografije: Amerika

Regionalne etnografije: Evropa

Etnologija religije

Identitete in migracije

Izbirni predmet

Predmeti druge stroke

Regionalne etnografije: Amerika

Regionalne etnografije: Evropa

Etnologija religije

Identitete in migracije

Izbirni predmet

Predmeti druge stroke

Regionalne etnografije: Amerika

Regionalne etnografije: Evropa

Etnologija religije

Identitete in migracije

Izbirni predmet

Predmeti druge stroke

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
30 ECTS

Postkolonializem in indigenizem

Zgodovinska antropologija

Antropologija sorodstva

Medicinska antropologija

Izbirni predmet (zunanji)

Predmeti druge stroke

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – na vsakem strokovnem področju po eno

Postkolonializem in indigenizem

Zgodovinska antropologija

Antropologija sorodstva

Medicinska antropologija

Izbirni predmet (zunanji)

Predmeti druge stroke

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – na vsakem strokovnem področju po eno

Postkolonializem in indigenizem

Zgodovinska antropologija

Antropologija sorodstva

Medicinska antropologija

Izbirni predmet (zunanji)

Predmeti druge stroke

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – na vsakem strokovnem področju po eno

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Antropologija Romov in Sintov

Utopične skupnosti

Mit in prostor

Antropologija Romov in Sintov

Utopične skupnosti

Mit in prostor

Antropologija Romov in Sintov

Utopične skupnosti

Mit in prostor

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content