Arheologija

Predmetnik dvopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik

Metodologija arheoloških raziskav

Arheologija starejše kamene dobe

Kulture vzhodnega Sredozemlja

Arheologija neolitika in eneolitika

Arheologija kovinskih obdobij

Latinski jezik in osnove epigrafike 1

Metodologija arheoloških raziskav

Arheologija starejše kamene dobe

Kulture vzhodnega Sredozemlja

Arheologija neolitika in eneolitika

Arheologija kovinskih obdobij

Latinski jezik in osnove epigrafike 1

Metodologija arheoloških raziskav

Arheologija starejše kamene dobe

Kulture vzhodnega Sredozemlja

Arheologija neolitika in eneolitika

Arheologija kovinskih obdobij

Latinski jezik in osnove epigrafike 1

1. letnik
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS

Zgodovina in teorija arheoloških raziskav

Uvod v materialno kulturo

Latinski jezik in osnove epigrafike 2

Antični Rim in njegove province

Umetnostna dediščina antike

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zgodovina in teorija arheoloških raziskav

Uvod v materialno kulturo

Latinski jezik in osnove epigrafike 2

Antični Rim in njegove province

Umetnostna dediščina antike

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zgodovina in teorija arheoloških raziskav

Uvod v materialno kulturo

Latinski jezik in osnove epigrafike 2

Antični Rim in njegove province

Umetnostna dediščina antike

Notranje ali zunanje izbirni predmet

2. letnik
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Bizanc - dedič rimskega imperija

Arheologija in javnost

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Arheologija srednjega in novega veka

Med arheologijo in etnologijo

Zaključno seminarsko delo ali študijska praksa

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Bizanc - dedič rimskega imperija

Arheologija in javnost

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Arheologija srednjega in novega veka

Med arheologijo in etnologijo

Zaključno seminarsko delo ali študijska praksa

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Bizanc - dedič rimskega imperija

Arheologija in javnost

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Arheologija srednjega in novega veka

Med arheologijo in etnologijo

Zaključno seminarsko delo ali študijska praksa

Notranje ali zunanje izbirni predmet

3. letnik
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
Skip to content