Geografija

Predmetnik dvopredmetne dodiplomske smeri

Predmetnik

Uvod v družbeno geografijo

Uvod v fizično geografijo

Regionalna geografija sveta

Metodologija geografskega raziskovanja 1

Uvod v GIS

Splošna geografija Slovenije

Uvod v družbeno geografijo

Uvod v fizično geografijo

Regionalna geografija sveta

Metodologija geografskega raziskovanja 1

Uvod v GIS

Splošna geografija Slovenije

Uvod v družbeno geografijo

Uvod v fizično geografijo

Regionalna geografija sveta

Metodologija geografskega raziskovanja 1

Uvod v GIS

Splošna geografija Slovenije

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

Geomorfologija in klimatogeografija

Geografija poselitve in prebivalstva

Pokrajinska in humana ekologija

GIS in tematska kartografija

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Geomorfologija in klimatogeografija

Geografija poselitve in prebivalstva

Pokrajinska in humana ekologija

GIS in tematska kartografija

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Geomorfologija in klimatogeografija

Geografija poselitve in prebivalstva

Pokrajinska in humana ekologija

GIS in tematska kartografija

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Hidrogeografija in geografija morij

Ekonomska in socialna geografija

Regionalno planiranje

Regionalna geografija Slovenije

Zaključno delo ali študijska praksa - geografija

Zaključno delo ali študijska praksa - druga predmetna vezava

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Hidrogeografija in geografija morij

Ekonomska in socialna geografija

Regionalno planiranje

Regionalna geografija Slovenije

Zaključno delo ali študijska praksa - geografija

Zaključno delo ali študijska praksa - druga predmetna vezava

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Hidrogeografija in geografija morij

Ekonomska in socialna geografija

Regionalno planiranje

Regionalna geografija Slovenije

Zaključno delo ali študijska praksa - geografija

Zaključno delo ali študijska praksa - druga predmetna vezava

Notranje ali zunanje izbirni predmet

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

Biogeografija

Geologija krasa ter kraške jame in vode

Geografija naravnih nesreč

Uporabna družbena geografija

Naravni in družbeni viri v turizmu

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

Terenski seminar Istra

Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa

Terenski seminar Jugovzhodna Evropa

Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

Biogeografija

Geologija krasa ter kraške jame in vode

Geografija naravnih nesreč

Uporabna družbena geografija

Naravni in družbeni viri v turizmu

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

Terenski seminar Istra

Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa

Terenski seminar Jugovzhodna Evropa

Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

Biogeografija

Geologija krasa ter kraške jame in vode

Geografija naravnih nesreč

Uporabna družbena geografija

Naravni in družbeni viri v turizmu

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

Terenski seminar Istra

Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa

Terenski seminar Jugovzhodna Evropa

Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content