Kulturna dediščina

Predmetnik dvopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik

Uvod v dediščinske študije

Umetnostna dediščina

Etnološka dediščina

Arheološka dediščina

Dediščina in prostor

Naravna dediščina

Uvod v dediščinske študije

Umetnostna dediščina

Etnološka dediščina

Arheološka dediščina

Dediščina in prostor

Naravna dediščina

Uvod v dediščinske študije

Umetnostna dediščina

Etnološka dediščina

Arheološka dediščina

Dediščina in prostor

Naravna dediščina

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Metodologija raziskovanja dediščine 1

Likovne tehnike in konservatorstvo-restavratorstvo

Interpretacija dediščine

Metodologija raziskovanja dediščine 2

Muzeologija

Konservatorstvo

Dediščinska znanost

Arhitekturna dediščina

1 notranje ali zunanje izbirni predmet

Metodologija raziskovanja dediščine 1

Likovne tehnike in konservatorstvo-restavratorstvo

Interpretacija dediščine

Metodologija raziskovanja dediščine 2

Muzeologija

Konservatorstvo

Dediščinska znanost

Arhitekturna dediščina

1 notranje ali zunanje izbirni predmet

Metodologija raziskovanja dediščine 1

Likovne tehnike in konservatorstvo-restavratorstvo

Interpretacija dediščine

Metodologija raziskovanja dediščine 2

Muzeologija

Konservatorstvo

Dediščinska znanost

Arhitekturna dediščina

1 notranje ali zunanje izbirni predmet

2. letnik
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

Metodologija raziskovanja dediščine 3

Upravljanje dediščine

Metodologija raziskovanja dediščine 4

Digitalizacija dediščine

Projektno delo z dediščino

Družbene in zakonske osnove dediščine

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa

2 predmeta (1 notranje izbirni (3 ECTS) in 1 zunanje izbirni predmet (6 ECST))

Metodologija raziskovanja dediščine 3

Upravljanje dediščine

Metodologija raziskovanja dediščine 4

Digitalizacija dediščine

Projektno delo z dediščino

Družbene in zakonske osnove dediščine

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa

2 predmeta (1 notranje izbirni (3 ECTS) in 1 zunanje izbirni predmet (6 ECST))

Metodologija raziskovanja dediščine 3

Upravljanje dediščine

Metodologija raziskovanja dediščine 4

Digitalizacija dediščine

Projektno delo z dediščino

Družbene in zakonske osnove dediščine

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa

2 predmeta (1 notranje izbirni (3 ECTS) in 1 zunanje izbirni predmet (6 ECST))

3. letnik
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
9 ECTS

Uvod v materialno kulturo

Uvod v nesnovno dediščino

Dediščina in izobraževanje

Komunikacija znanosti in dediščine

Uvod v materialno kulturo

Uvod v nesnovno dediščino

Dediščina in izobraževanje

Komunikacija znanosti in dediščine

Uvod v materialno kulturo

Uvod v nesnovno dediščino

Dediščina in izobraževanje

Komunikacija znanosti in dediščine

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
Skip to content