Zgodovina

Predmetnik dvopredmetne dodiplomske smeri

Predmetnik

Zgodovina antike

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.–18. stoletje)

Teorije in metodologije zgodovinopisja 1

Obvezni ali izbirni druge stroke 1

Obvezni ali izbirni druge stroke

Obvezni ali izbirni druge stroke

Teorije in metodologije zgodovinopisja 2

Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku

Zgodovina Primorske

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke 2

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Zgodovina antike

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.–18. stoletje)

Teorije in metodologije zgodovinopisja 1

Obvezni ali izbirni druge stroke 1

Obvezni ali izbirni druge stroke

Obvezni ali izbirni druge stroke

Teorije in metodologije zgodovinopisja 2

Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku

Zgodovina Primorske

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke 2

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Zgodovina antike

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.–18. stoletje)

Teorije in metodologije zgodovinopisja 1

Obvezni ali izbirni druge stroke 1

Obvezni ali izbirni druge stroke

Obvezni ali izbirni druge stroke

Teorije in metodologije zgodovinopisja 2

Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku

Zgodovina Primorske

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke 2

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Ideologije 19. in 20. stoletja

Zgodovina vsakdanjega življenja

Zgodovina srednjega veka

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stol.)

Zgodovina 19. stoletja

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Ideologije 19. in 20. stoletja

Zgodovina vsakdanjega življenja

Zgodovina srednjega veka

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stol.)

Zgodovina 19. stoletja

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Ideologije 19. in 20. stoletja

Zgodovina vsakdanjega življenja

Zgodovina srednjega veka

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stol.)

Zgodovina 19. stoletja

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Obvezni ali izbirni predmet druge stroke

Notranje ali zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja

Ekonomska in socialna zgodovina predindustrijske dobe

Obvezni predmet druge stroke

Obvezni predmet druge stroke

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zgodovina jugovzhodne Evrope

Zgodovina 20. stoletja

Obvezni predmet druge stroke

Obvezni predmet druge stroke

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – Zgodovina

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – drugo strokovno področje

Slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja

Ekonomska in socialna zgodovina predindustrijske dobe

Obvezni predmet druge stroke

Obvezni predmet druge stroke

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zgodovina jugovzhodne Evrope

Zgodovina 20. stoletja

Obvezni predmet druge stroke

Obvezni predmet druge stroke

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – Zgodovina

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – drugo strokovno področje

Slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja

Ekonomska in socialna zgodovina predindustrijske dobe

Obvezni predmet druge stroke

Obvezni predmet druge stroke

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zgodovina jugovzhodne Evrope

Zgodovina 20. stoletja

Obvezni predmet druge stroke

Obvezni predmet druge stroke

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – Zgodovina

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – drugo strokovno področje

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Zgodovina sodobne družbe

Kulturna zgodovina

Pregledna zgodovina sveta

Muzeologija in konservatorstvo

Arhivistika in praktikum zgodovinskih virov

Zgodovina sodobne družbe

Kulturna zgodovina

Pregledna zgodovina sveta

Muzeologija in konservatorstvo

Arhivistika in praktikum zgodovinskih virov

Zgodovina sodobne družbe

Kulturna zgodovina

Pregledna zgodovina sveta

Muzeologija in konservatorstvo

Arhivistika in praktikum zgodovinskih virov

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
Skip to content