Dodiplomski študij

Enopredmetni študijski programi 1. stopnje

Razpisani enopredmetni dodiplomski programi in smeri 2023/24

Geografija

Izbirate lahko med ENOPREDMETNO in DVOPREDMETNO smerjo. Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Italijanistika

Enopredmetni program, ki se izvaja v italijanskem jeziku.  PREBERI VEČ

Komuniciranje in mediji

Enopredmetni program, ki se izvaja v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Medkulturno jezikovno posredovanje

Razpisane so smeri z jezikovnimi pari: angleščina-slovenščina, angleščina-francoščina, angleščina-italijanščina in angleščina-kitajščina. PREBERI VEČ

Slovenistika

Enopredmetni program, ki se izvaja v slovenskem jeziku. PREBERI VEČ

Zgodovina

Izbirate lahko med ENOPREDMETNO in DVOPREDMETNO smerjo. Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Prijavni roki za vpis na dodiplomski študij 2023/24

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (slov. državljanov in državljanov EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v treh rokih:

  • prvi prijavni rok: 17. 2. do 20. 3. 2023,
  • drugi prijavni rok: 21. 8. do 25. 8. 2023,
  • tretji prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023, do 12. ure

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (Slov. brez slov. državljanstva in državljanov izven EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v štirih rokih:

  • prvi prijavni rok: 17. 2. do 22. 5. 2023,
  • drugi prijavni rok: 29. 5. do 24. 7. 2023,
  • tretji prijavni rok: 11. 8. do 4. 9. 2023,
  • četrti prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023, do 12. ure

Postopek prijave vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem.

Kontakt: +386 5 611 76 30, 611 76 31, e-naslov: vpis@upr.si.

    Skip to content