Geografija

Predmetnik enopredmetne dodiplomske smeri

Predmetnik

Angleški jezik 1

Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS

Uvod v družbeno geografijo

Uvod v fizično geografijo

Regionalna geografija sveta

Metodologija geografskega raziskovanja

Splošna geografija Slovenije

Trije izbirni predmeti iz studium generale UP FHŠ

Angleški jezik 1

Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS

Uvod v družbeno geografijo

Uvod v fizično geografijo

Regionalna geografija sveta

Metodologija geografskega raziskovanja

Splošna geografija Slovenije

Trije izbirni predmeti iz studium generale UP FHŠ

Angleški jezik 1

Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS

Uvod v družbeno geografijo

Uvod v fizično geografijo

Regionalna geografija sveta

Metodologija geografskega raziskovanja

Splošna geografija Slovenije

Trije izbirni predmeti iz studium generale UP FHŠ

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
18 ECTS

Angleški jezik 2

Geomorfologija in klimatogeografija

Geografija poselitve in prebivalstva

Pokrajinska in humana ekologija

GIS in tematska kartografija

Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope

Slovenija z zamejstvom – Terenski seminar

Jugovzhodna Evropa – Terenski seminar

1–2 notranje izbirna predmeta

1–2 zunanje izbirna predmeta

Angleški jezik 2

Geomorfologija in klimatogeografija

Geografija poselitve in prebivalstva

Pokrajinska in humana ekologija

GIS in tematska kartografija

Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope

Slovenija z zamejstvom – Terenski seminar

Jugovzhodna Evropa – Terenski seminar

1–2 notranje izbirna predmeta

1–2 zunanje izbirna predmeta

Angleški jezik 2

Geomorfologija in klimatogeografija

Geografija poselitve in prebivalstva

Pokrajinska in humana ekologija

GIS in tematska kartografija

Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope

Slovenija z zamejstvom – Terenski seminar

Jugovzhodna Evropa – Terenski seminar

1–2 notranje izbirna predmeta

1–2 zunanje izbirna predmeta

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6-12 ECTS
6-12 ECTS

Hidrogeografija in geografija morij

Ekonomska in socialna geografija

Regionalno planiranje

Regionalna geografija Slovenije

Statistične metode v GIS

Zahodna in Srednja Evropa – Terenski seminar

Istra – Terenski seminar

Študijska praksa

1–2 notranje izbirna predmeta

1–2 zunanje izbirna predmeta

Hidrogeografija in geografija morij

Ekonomska in socialna geografija

Regionalno planiranje

Regionalna geografija Slovenije

Statistične metode v GIS

Zahodna in Srednja Evropa – Terenski seminar

Istra – Terenski seminar

Študijska praksa

1–2 notranje izbirna predmeta

1–2 zunanje izbirna predmeta

Hidrogeografija in geografija morij

Ekonomska in socialna geografija

Regionalno planiranje

Regionalna geografija Slovenije

Statistične metode v GIS

Zahodna in Srednja Evropa – Terenski seminar

Istra – Terenski seminar

Študijska praksa

1–2 notranje izbirna predmeta

1–2 zunanje izbirna predmeta

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6-12 ECTS
6-12 ECTS

Biogeografija

Geologija krasa ter kraške jame in vode

Geografija naravnih nesreč

Uporabna družbena geografija

Naravni in družbeni viri v turizmu

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

Biogeografija

Geologija krasa ter kraške jame in vode

Geografija naravnih nesreč

Uporabna družbena geografija

Naravni in družbeni viri v turizmu

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

Biogeografija

Geologija krasa ter kraške jame in vode

Geografija naravnih nesreč

Uporabna družbena geografija

Naravni in družbeni viri v turizmu

Uporabna geografija v regionalnem razvoju

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content