Geografija

Kompetence in zaposlitvene možnosti diplomantov

Kompetence in znanja diplomantov

Diplomirani geograf bo našel zaposlitev, kjer je zaželeno poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko razvojnih problemov, pojavov in procesov, kot so analitiki, načrtovalci, kartografi in strokovni delavci v:

• zasebnih in javnih ustanovah,
• državni in občinski upravi,
• načrtovalskih podjetjih,
• turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Posebej razveseljivo je, da se vrsta diplomiranih geografov odloča za samostojno podjetniško pot, med njimi tudi naši diplomanti. S svojim znanjem vsebinsko in materialno bogatijo družbo, v kateri delujejo. Podjetja delujejo na vsebinskih področjih geografske analize (GIS), okoljevarstvenih študij, svetovalnih agencij in na drugih področjih gospodarstva ter upravljanja. Razumevanje širine (in ne le dela) prostorske stvarnosti je prednost diplomiranega geografa in bogastvo, ki ga nosi v okolje svojega samostojnega
delovanja.

Študij poleg temeljnih vsebin ponuja še:

• poglobljena praktična znanja iz uporabe sodobnih GIS-orodij,
• dobro poznavanje terenskih metod geografskega raziskovanja,
• številne terenske vaje,
• samostojne večdnevne terenske seminarje doma in v tujini,
• praktično usposabljanje v delovnem okolju pri partnerskih ustanovah in podjetjih Oddelka za geografijo,
• dobro poznavanje kabinetnih metod geografskega raziskovanja,
• tematsko kartografijo.

Predvsem kompetence s področja GIS-orodij, poglobljena znanja geografskih raziskovalnih metod ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo v okviru praktičnega usposabljanja pri partnerjih oddelka, so zelo pomembna znanja, ki jih osvojijo
diplomanti geografije na Fakulteti za humanistične študije. Študijski program ima kar tri predmete GIS od prvega do tretjega letnika študija, dodatno izpopolnjevanje iz GIS pa je tudi na drugi stopnji. Dosedanje izkušnje kažejo, da omenjene kompetence dajejo našim diplomantom na trgu dela določene prednosti.

Skip to content