Italijanistika

Kompetence in zaposlitvene možnosti diplomantov

Kompetence in znanja diplomantov

Usposobljenost diplomanta obsega široko polje znanj in vedenj, njegove spretnosti in sposobnosti pa izstopajo v gibkosti vedenj s področja vedenj in znanj s področja jezikoslovja in medkulturnega dialoga ter uporabnosti rešitev.

Uporabna znanja

 • razumeti, opisati, analizirati, kritično vrednotiti in sooblikovati kulturni in družbeni kontekst

Socialne kompetence

 • prepoznavati sodobne družbene probleme na ravni upravnih in vodstvenih dejavnosti, za svoje delovanje na razvojnih in raziskovalnih področjih pa s pomočjo inštrumentov kvalitativnih raziskovalnih metodologij izbirati ustrezne poti za reševanje problemov;

Digitalne kompetence

 • obvladovati računalniško pismenost

Metodološka znanja

 • izbrati in uporabiti ustrezno raziskovalno metodologijo in sodobne informacijske ter komunikacijske tehnologije

Jezikovne kompetence

 • zmožnost produkcije v pisnih zvrsteh in govornih oblikah sporočanja na visoki stopnji v dveh, oziroma več jezikih,
 • uporaba italijanščine v okviru vseh spretnosti na višji ravni komunikacije – raven C1 in C2 po Evropskih smernicah jezikovnega izobraževanja,
 • interpretacija in mediacija italijanskih umetnostnih in neumetnostnih besedil, ob razumevanju sporočilnosti, ločevanju zvrstnosti ter vrednotenju jezikovne in umetniške ravni besedila,
 • prenos strokovnih in poljudnih informacij v italijanščino in iz italijanščine v slovenščino ob poznavanju delovanja obeh jezikovnih sistemov,

Raziskovalne kompetence

 • uporaba virov znanja v italijanščini in znanstvenih metod za razvoj novih rešitev na področju raziskovanja, izobraževanja in družbenih politik

Kompetence medkulturnega dialoga

 • razumevanje jezika in kulture kot neločljivih sestavin identitete posameznika in identifikacije naroda ob razumevanju in spoštovanju razlik med jeziki in kulturami,
 • medkulturna jezikovna komunikacija in sposobnost empatije v procesu stika jezikov in kultur ter sodelovanje v raziskovanju družbenih pojavov s tem v zvezi,
 • strokovna kritičnost do pojavov v družbi ter odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju najzahtevnejših del s področja družbenih dejavnosti in poslovanja

Kompetence na področju literarne kritike

 • prepoznavanje značilnosti različnih književnih žanrov in razvoj sposobnosti razčlenjevanja in analize besedila,
 • poznavanje besedotvornih principov italijanskega jezika in osnov slovaropisja,
 • povezovanje sodobnih medijev in virtualne komunikacije z novo nastajajočimi kulturnimi in jezikovnimi fenomeni.

Zaposlitvene možnosti

Ob zaključku dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Italijanistika, boste pridobili naziv diplomirani italijanist / diplomirana italijanistka in se boste lahko zaposlili kot svetovalci, moderatorji, koordinatorji, tajniki, pisci besedil, lektorji, uredniki v okoljih, kjer se zahteva znanje italijanskega in drugih jezikov.
Diplomanti lahko nadaljujejo študij tako na pedagoškem kot na jezikoslovnem magistrskem študijskem programu Italijanistike 2. stopnje.

Možni poklici in ustanove, v katerih se lahko diplomanti zaposlijo:

 • koordinatorji in moderatorji v umetniško-kulturnih ustanovah
 • novinarji, tajniki, pisci besedil, lektorji v medijih, uredništvih, oglaševalskih agencijah
 • delavci v turističnem sektorju
 • druge terciarne dejavnosti: pisarne, lokalna, občinska in državna uprava ter čezmejne organizacije
Skip to content