Italijanistika

Predmetnik enopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik

Modul za začetnike

Modul za začetnike

Modul za nadaljevalce

Modul za nadaljevalce

Italijanščina 1

Italijanščina 2

Moderni italijanski jezik 1

Komuniciranje in mediji v italijanskem jeziku

Italijanska književnost 1

Slovnica italijanskega jezika 1 – oblikoslovje in skladnja

Uvod v jezikoslovje

Besediloslovje

Mladinska književnost

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Italijanščina 1

Italijanščina 2

Moderni italijanski jezik 1

Komuniciranje in mediji v italijanskem jeziku

Italijanska književnost 1

Slovnica italijanskega jezika 1 – oblikoslovje in skladnja

Uvod v jezikoslovje

Besediloslovje

Mladinska književnost

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Modul za začetnike

Modul za začetnike

Modul za nadaljevalce

Modul za nadaljevalce

Italijanščina 3

Italijanščina 4

Moderni italijanski jezik 2

Italijanska književnost in film

Italijanska književnost 2

Slovnica italijanskega jezika 2 – skladnja

Latinski jezik

Leksikologija in leksikografija italijanskega jezika

Ustno in pisno sporočanje

Fonetika in fonologija italijanskega jezika

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Italijanščina 3

Italijanščina 4

Moderni italijanski jezik 2

Italijanska književnost in film

Italijanska književnost 2

Slovnica italijanskega jezika 2 – skladnja

Latinski jezik

Leksikologija in leksikografija italijanskega jezika

Ustno in pisno sporočanje

Fonetika in fonologija italijanskega jezika

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Modul za začetnike

Modul za nadaljevalce

Moderni italijanski jezik 1

Moderni italijanski jezik 3 in sodobne italofonske kulture

Italijanska književnost v Istri

Italijanska književnost 3 – sodobna književnost in književnost ob meji

Slovnica italijanskega jezika 3 – skladnja in semantika

Italijansko slovenska kontrastivna analiza

Romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika

Sociolingvistika

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni italijanski jezik 1

Moderni italijanski jezik 3 in sodobne italofonske kulture

Italijanska književnost v Istri

Italijanska književnost 3 – sodobna književnost in književnost ob meji

Slovnica italijanskega jezika 3 – skladnja in semantika

Italijansko slovenska kontrastivna analiza

Romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika

Sociolingvistika

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Komuniciranje in mediji v italijanskem jeziku

Italijanska književnost in film

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in umetnost

Korpusna metoda v mikrojezikih

Latinski jezik in kultura v humanistiki

Kot notranje izbirni predmet si študentje lahko izberejo tudi katerikoli predmet študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje UP FHŠ, ki se izvaja v tujem jeziku.

Komuniciranje in mediji v italijanskem jeziku

Italijanska književnost in film

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in umetnost

Korpusna metoda v mikrojezikih

Latinski jezik in kultura v humanistiki

Kot notranje izbirni predmet si študentje lahko izberejo tudi katerikoli predmet študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje UP FHŠ, ki se izvaja v tujem jeziku.

Komuniciranje in mediji v italijanskem jeziku

Italijanska književnost in film

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in umetnost

Korpusna metoda v mikrojezikih

Latinski jezik in kultura v humanistiki

Kot notranje izbirni predmet si študentje lahko izberejo tudi katerikoli predmet študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje UP FHŠ, ki se izvaja v tujem jeziku.

Notranje izbirni predmeti - modul za začetnike
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in umetnost

Korpusna metoda v mikrojezikih

Latinski jezik in kultura v humanistiki

Kot notranje izbirni predmet si študentje lahko izberejo tudi katerikoli predmet študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje UP FHŠ, ki se izvaja v tujem jeziku.

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in umetnost

Korpusna metoda v mikrojezikih

Latinski jezik in kultura v humanistiki

Kot notranje izbirni predmet si študentje lahko izberejo tudi katerikoli predmet študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje UP FHŠ, ki se izvaja v tujem jeziku.

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in umetnost

Korpusna metoda v mikrojezikih

Latinski jezik in kultura v humanistiki

Kot notranje izbirni predmet si študentje lahko izberejo tudi katerikoli predmet študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje UP FHŠ, ki se izvaja v tujem jeziku.

Notranje izbirni predmeti - modul za nadaljevalce
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content