Komuniciranje in mediji

Predmetnik enopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik

Angleški jezik 1

Osnove medijskih študijev in komunikološkh teorij

Zgodovina medijev

Uvod v socialno in politično psihologijo

Praktikum medijskega branja in pisanja

Uvod v politologijo

Filozofija

Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet

Angleški jezik 1

Osnove medijskih študijev in komunikološkh teorij

Zgodovina medijev

Uvod v socialno in politično psihologijo

Praktikum medijskega branja in pisanja

Uvod v politologijo

Filozofija

Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet

Angleški jezik 1

Osnove medijskih študijev in komunikološkh teorij

Zgodovina medijev

Uvod v socialno in politično psihologijo

Praktikum medijskega branja in pisanja

Uvod v politologijo

Filozofija

Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleški jezik 2

Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev

Trženje in tržno komuniciranje

Uvod v družbeno teorijo

Medijska produkcija

Študijska praksa

Javnost in javno mnenje

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik 2

Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev

Trženje in tržno komuniciranje

Uvod v družbeno teorijo

Medijska produkcija

Študijska praksa

Javnost in javno mnenje

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik 2

Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev

Trženje in tržno komuniciranje

Uvod v družbeno teorijo

Medijska produkcija

Študijska praksa

Javnost in javno mnenje

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleški jezik 3

Raziskovanje občinstev

Komuniciranje in politika

Politična ekonomija komuniciranja

Medkulturno komuniciranje

Zaključno delo

Tehnologija in politika informacij

Digitalni praktikum

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik 3

Raziskovanje občinstev

Komuniciranje in politika

Politična ekonomija komuniciranja

Medkulturno komuniciranje

Zaključno delo

Tehnologija in politika informacij

Digitalni praktikum

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik 3

Raziskovanje občinstev

Komuniciranje in politika

Politična ekonomija komuniciranja

Medkulturno komuniciranje

Zaključno delo

Tehnologija in politika informacij

Digitalni praktikum

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

3. letnik
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Skupnostni mediji

Kvalitativno raziskovanje

Teorija iger v biopsihologiji

Etično in družbeno odgovorno medijsko delovanje

Medijski spektakli

Glasba in mediji

Medijska pismenost

Psihologija komuniciranja

Medijsko pravo

Propaganda in film

Spletno oblikovanje in interakcija

Uvod v uredniško delo in založništvo

Priprava besedil na izdajo

Teorije množičnega komuniciranja in izzivi sodobne javnosti

Skupnostni mediji

Kvalitativno raziskovanje

Teorija iger v biopsihologiji

Etično in družbeno odgovorno medijsko delovanje

Medijski spektakli

Glasba in mediji

Medijska pismenost

Psihologija komuniciranja

Medijsko pravo

Propaganda in film

Spletno oblikovanje in interakcija

Uvod v uredniško delo in založništvo

Priprava besedil na izdajo

Teorije množičnega komuniciranja in izzivi sodobne javnosti

Skupnostni mediji

Kvalitativno raziskovanje

Teorija iger v biopsihologiji

Etično in družbeno odgovorno medijsko delovanje

Medijski spektakli

Glasba in mediji

Medijska pismenost

Psihologija komuniciranja

Medijsko pravo

Propaganda in film

Spletno oblikovanje in interakcija

Uvod v uredniško delo in založništvo

Priprava besedil na izdajo

Teorije množičnega komuniciranja in izzivi sodobne javnosti

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content