Medkulturno jezikovno posredovanje

Predmetnik enopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik smer angleščina – francoščina

Moderni angleški jezik 1

Moderni francoski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Moderni francoski jezik 2

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Moderni francoski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Moderni francoski jezik 2

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Moderni francoski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Moderni francoski jezik 2

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

Francoščina kot strokovni jezik

Jezikovni viri

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Francoski jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Francoščina kot strokovni jezik

Jezikovni viri

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Francoski jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Francoščina kot strokovni jezik

Jezikovni viri

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Francoski jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Francosko-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne frankofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Francosko-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne frankofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Francosko-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne frankofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content