Medkulturno jezikovno posredovanje

Predmetnik enopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik smer angleščina – italijanščina

Moderni angleški jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Slovnica italijanskega jezika 1- oblikoslovje in skladnja

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje ali notranje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Slovnica italijanskega jezika 1- oblikoslovje in skladnja

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje ali notranje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Slovnica italijanskega jezika 1- oblikoslovje in skladnja

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje ali notranje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica italijanskega jezika 2- skladnja

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Moderni italijanski jezik 2

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica italijanskega jezika 2- skladnja

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Moderni italijanski jezik 2

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica italijanskega jezika 2- skladnja

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Moderni italijanski jezik 2

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Študijska praksa

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Slovnica italijanskega jezika 4: kontrastivna analiza

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne italofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Slovnica italijanskega jezika 4: kontrastivna analiza

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne italofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Slovnica italijanskega jezika 4: kontrastivna analiza

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne italofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content