Medkulturno jezikovno posredovanje

Predmetnik enopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik smer angleščina – kitajščina

Moderni angleški jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 1

Lektorat Kitajščina 1

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Pravopis in pravorečje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 2

Lektorat kitajščina 2

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 1

Lektorat Kitajščina 1

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Pravopis in pravorečje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 2

Lektorat kitajščina 2

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 1

Lektorat Kitajščina 1

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Pravopis in pravorečje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 2

Lektorat kitajščina 2

Zunanje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 3

Lektorat Kitajščina 3

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 4

Lektorat kitajščina 4

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 3

Lektorat Kitajščina 3

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 4

Lektorat kitajščina 4

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 3

Lektorat Kitajščina 3

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 4

Lektorat kitajščina 4

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleško-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 5

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Študijska praksa

Jezikovni viri

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 5

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Študijska praksa

Jezikovni viri

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 5

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Študijska praksa

Jezikovni viri

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content