Medkulturno jezikovno posredovanje

Predmetniki enopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik smer angleščina – slovenščina

Moderni angleški jezik 1

Praktikum medijskega branja in pisanja

Slovensko oblikoslovje

Uvod v jezikoslovje

Lektorat drugega tujega jezika

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat drugega tujega jezika

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Praktikum medijskega branja in pisanja

Slovensko oblikoslovje

Uvod v jezikoslovje

Lektorat drugega tujega jezika

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat drugega tujega jezika

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Praktikum medijskega branja in pisanja

Slovensko oblikoslovje

Uvod v jezikoslovje

Lektorat drugega tujega jezika

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat drugega tujega jezika

Zunanje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

Sociolingvistika

Slovenska skladnja

Jezikovni viri

Lektorat drugega tujega jezika

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Književnost in kulture 20. stoletja

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat drugega tujega jezika

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Sociolingvistika

Slovenska skladnja

Jezikovni viri

Lektorat drugega tujega jezika

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Književnost in kulture 20. stoletja

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat drugega tujega jezika

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Sociolingvistika

Slovenska skladnja

Jezikovni viri

Lektorat drugega tujega jezika

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Književnost in kulture 20. stoletja

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat drugega tujega jezika

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Lektoriranje

Besediloslovje

Sodobne anglofonske kulture

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Priprava besedil na izdajo

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Lektoriranje

Besediloslovje

Sodobne anglofonske kulture

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Priprava besedil na izdajo

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Lektoriranje

Besediloslovje

Sodobne anglofonske kulture

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Priprava besedil na izdajo

Jezikoslovni vidiki prevajanja

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Predmetnik smer angleščina – francoščina

Moderni angleški jezik 1

Moderni francoski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Moderni francoski jezik 2

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Moderni francoski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Moderni francoski jezik 2

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Moderni francoski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Moderni francoski jezik 2

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

Francoščina kot strokovni jezik

Jezikovni viri

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Francoski jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Francoščina kot strokovni jezik

Jezikovni viri

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Francoski jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Francoščina kot strokovni jezik

Jezikovni viri

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Francoski jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Francosko-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne frankofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Francosko-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne frankofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Diplomsko delo

2 Zunanje izbirna predmeta

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Francosko-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne frankofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Predmetnik smer angleščina – italijanščina

Moderni angleški jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Slovnica italijanskega jezika 1- oblikoslovje in skladnja

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje ali notranje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Slovnica italijanskega jezika 1- oblikoslovje in skladnja

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje ali notranje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Lektorat

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Slovnica italijanskega jezika 1- oblikoslovje in skladnja

Slovenski pravopis in pravorečje

Lektorat

Zunanje ali notranje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica italijanskega jezika 2- skladnja

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Moderni italijanski jezik 2

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica italijanskega jezika 2- skladnja

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Moderni italijanski jezik 2

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica italijanskega jezika 2- skladnja

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Moderni italijanski jezik 2

Osrednji vidiki prevajanja

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Študijska praksa

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Slovnica italijanskega jezika 4: kontrastivna analiza

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne italofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Slovnica italijanskega jezika 4: kontrastivna analiza

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne italofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Študijska praksa

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Slovnica italijanskega jezika 4: kontrastivna analiza

Sodobne anglofonske kulture

Sodobne italofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Predmetnik smer angleščina – kitajščina

Moderni angleški jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 1

Lektorat Kitajščina 1

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Pravopis in pravorečje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 2

Lektorat kitajščina 2

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 1

Lektorat Kitajščina 1

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Pravopis in pravorečje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 2

Lektorat kitajščina 2

Zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 1

Uvod v jezikoslovje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 1

Lektorat Kitajščina 1

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Moderni angleški jezik 2

Pravopis in pravorečje

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 2

Lektorat kitajščina 2

Zunanje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 3

Lektorat Kitajščina 3

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 4

Lektorat kitajščina 4

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 3

Lektorat Kitajščina 3

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 4

Lektorat kitajščina 4

Zunanje izbirni predmet

Angleščina kot strokovni jezik

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 3

Lektorat Kitajščina 3

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Osrednji vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 4

Lektorat kitajščina 4

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Angleško-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 5

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Študijska praksa

Jezikovni viri

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 5

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Študijska praksa

Jezikovni viri

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Angleško-slovenska kontrastiva

Sodobne anglofonske kulture

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 5

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Študijska praksa

Jezikovni viri

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC - Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content