Slovenistika

Predmetnik enopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik

Pravopis in pravorečje

Uvod v jezikoslovje

Uvod v književnost

Glasoslovje

Oblikoslovje

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

Slovenska književnost 1: starejša slovenska književnost

Svetovna književnost 1: od začetkov do renesanse

Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil

Angleški jezik

Pravopis in pravorečje

Uvod v jezikoslovje

Uvod v književnost

Glasoslovje

Oblikoslovje

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

Slovenska književnost 1: starejša slovenska književnost

Svetovna književnost 1: od začetkov do renesanse

Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil

Angleški jezik

Pravopis in pravorečje

Uvod v jezikoslovje

Uvod v književnost

Glasoslovje

Oblikoslovje

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

Slovenska književnost 1: starejša slovenska književnost

Svetovna književnost 1: od začetkov do renesanse

Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil

Angleški jezik

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Skladnja

Pomenoslovje in besedotvorje

Zgodovina slovenskega jezika

Sociolingvistika

Jezikovni viri

Slovenska književnost 2: med romantiko in novo romantiko

Svetovna književnost 2: od renesanse do sodobnosti

Uvod v uredniško delo in založništvo

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Skladnja

Pomenoslovje in besedotvorje

Zgodovina slovenskega jezika

Sociolingvistika

Jezikovni viri

Slovenska književnost 2: med romantiko in novo romantiko

Svetovna književnost 2: od renesanse do sodobnosti

Uvod v uredniško delo in založništvo

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Skladnja

Pomenoslovje in besedotvorje

Zgodovina slovenskega jezika

Sociolingvistika

Jezikovni viri

Slovenska književnost 2: med romantiko in novo romantiko

Svetovna književnost 2: od renesanse do sodobnosti

Uvod v uredniško delo in založništvo

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Dialektologija

Besediloslovje

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Lektoriranje

Retorika in argumentacija

Slovenska poezija od moderne do sodobnosti

Slovenska proza od moderne do sodobnosti

Slovenska dramatika od moderne do sodobnosti

Priprava besedil za izdajo

Zunanje izbirni predmet

Študijska praksa

Zaključno seminarsko delo

Dialektologija

Besediloslovje

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Lektoriranje

Retorika in argumentacija

Slovenska poezija od moderne do sodobnosti

Slovenska proza od moderne do sodobnosti

Slovenska dramatika od moderne do sodobnosti

Priprava besedil za izdajo

Zunanje izbirni predmet

Študijska praksa

Zaključno seminarsko delo

Dialektologija

Besediloslovje

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Lektoriranje

Retorika in argumentacija

Slovenska poezija od moderne do sodobnosti

Slovenska proza od moderne do sodobnosti

Slovenska dramatika od moderne do sodobnosti

Priprava besedil za izdajo

Zunanje izbirni predmet

Študijska praksa

Zaključno seminarsko delo

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Teorija in praksa tiskanih medijev

Literarna kritika in kreativna besedila

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Teorija in praksa tiskanih medijev

Literarna kritika in kreativna besedila

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Teorija in praksa tiskanih medijev

Literarna kritika in kreativna besedila

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content