Zgodovina

Predmetnik enopredmetnega dodiplomskega študija

Predmetnik

Zgodovina antike

Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.–18. stoletje)

Teorije in metodologije zgodovinopisja

Zunanje izbirni predmet

Zgodovina vsakdanjega življenja

Zgodovina Primorske

Zunanje izbirni predmet (tuj jezik)

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zgodovina antike

Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.–18. stoletje)

Teorije in metodologije zgodovinopisja

Zunanje izbirni predmet

Zgodovina vsakdanjega življenja

Zgodovina Primorske

Zunanje izbirni predmet (tuj jezik)

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zgodovina antike

Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.–18. stoletje)

Teorije in metodologije zgodovinopisja

Zunanje izbirni predmet

Zgodovina vsakdanjega življenja

Zgodovina Primorske

Zunanje izbirni predmet (tuj jezik)

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Ideologije 19. in 20. stoletja

Zgodovina 19. stoletja

Zgodovina sodobne družbe

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Zgodovina srednjega veka

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.–19. stoletje)

Pregledna zgodovina sveta

Notranje izbirni predmet

Študijska praksa

Ideologije 19. in 20. stoletja

Zgodovina 19. stoletja

Zgodovina sodobne družbe

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Zgodovina srednjega veka

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.–19. stoletje)

Pregledna zgodovina sveta

Notranje izbirni predmet

Študijska praksa

Ideologije 19. in 20. stoletja

Zgodovina 19. stoletja

Zgodovina sodobne družbe

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Zgodovina srednjega veka

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.–19. stoletje)

Pregledna zgodovina sveta

Notranje izbirni predmet

Študijska praksa

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja

Zgodovina jugovzhodne Evrope

Muzeologija in konservatorstvo

Arhivistika in praktikum zgodovinskih virov

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Ekonomska in socialna zgodovina predindustrijske dobe

Zgodovina 20. stoletja

Kulturna zgodovina

Zunanje izbirni predmet

Zaključno seminarsko delo ali notranje izbirni predmet

Slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja

Zgodovina jugovzhodne Evrope

Muzeologija in konservatorstvo

Arhivistika in praktikum zgodovinskih virov

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Ekonomska in socialna zgodovina predindustrijske dobe

Zgodovina 20. stoletja

Kulturna zgodovina

Zunanje izbirni predmet

Zaključno seminarsko delo ali notranje izbirni predmet

Slovenska zgodovina 19. in 20. stoletja

Zgodovina jugovzhodne Evrope

Muzeologija in konservatorstvo

Arhivistika in praktikum zgodovinskih virov

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Ekonomska in socialna zgodovina predindustrijske dobe

Zgodovina 20. stoletja

Kulturna zgodovina

Zunanje izbirni predmet

Zaključno seminarsko delo ali notranje izbirni predmet

3. letnik
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Zgodovina idej

Zgodovina knjige

Arhitekturna zgodovina

Zgodovina umetnosti srednjega veka in renesanse

Zgodovina spolov, družine in sorodstva

Zgodovina tradicionalne ljudske kulture

Globalna zgodovina medkulturnosti

Postkolonializem in indigenizem

Zgodovina idej

Zgodovina knjige

Arhitekturna zgodovina

Zgodovina umetnosti srednjega veka in renesanse

Zgodovina spolov, družine in sorodstva

Zgodovina tradicionalne ljudske kulture

Globalna zgodovina medkulturnosti

Postkolonializem in indigenizem

Zgodovina idej

Zgodovina knjige

Arhitekturna zgodovina

Zgodovina umetnosti srednjega veka in renesanse

Zgodovina spolov, družine in sorodstva

Zgodovina tradicionalne ljudske kulture

Globalna zgodovina medkulturnosti

Postkolonializem in indigenizem

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content