Dodiplomski študij

Študijski koledar za 2022/23

Študijski koledar

Na Fakulteti za humanistične študije UP izvajamo študijske programe s področij humanistike, družboslovja in umetnosti. Razpisujemo enopredmetne in dvopredmetne dodiplomske študijske programe, ki so sodobni ter prilagojeni tako interesom študentov kot tudi potrebam na trgu. Poleg predmetnih vsebin v okviru vpisanega, osnovnega študijskega programa lahko študenti izbirajo med predmeti drugih študijskih programov znotraj univerze ali na drugih fakultetah v tujini.

Diplomanti univerzitetnih študijskih programov lahko študij nadaljujejo na številnih magistrskih programih naše fakultete. Študentom so na voljo nepedagoški in pedagoški magistrski študijski programi in tudi številni doktorski programi.

Skip to content