Domov 5 Dogodek 5 Mednarodna delavnica: Preteklosti in prihodnosti javnih prostorov

Mednarodna delavnica: Preteklosti in prihodnosti javnih prostorov

20. septembra, 2022

Od 21. 9. do 26. 9. bo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem potekala mednarodna delavnica z naslovom "Preteklosti in prihodnosti javnih prostorov; delavnica o etnografskih metodah in historičnem urbanem prostoru" (PASTS AND FUTURES OF PUBLIC SPACES WORKSHOP ON ETHNOGRAPHIC METHODS AND HISTORIC URBAN SPACE).

Delavnico bo vodila mednarodno priznana in vodilna antropologinja prostora prof. dr. Setha Low (New York City University), v sodelovanju s prof. Valentino Gulin (Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvaška), doc. dr. Saša Poljak Istenič (ZRC SAZU) in doc. dr. Nežo Čebron Lipovec (UP FHŠ). Na delavnici bo sodelovalo 12 slovenskih in tujih magistrskih in doktorskih študentov, ki bodo pet dni raziskovali pomene in procese v historičnem urbanem prostoru Kopra. Kot študijo primera bodo analizirali manjši trg, lokalno imenovan Giardinetto, ob Garibaldijevi ulici, za katerega se pripravlja postopna prenova. Na delavnici bodo študentje preizkušali ustaljene in novejše etnografske metode, ki lahko temeljno pripomorejo k razumevanju pomena historičnega prostora ter k prepoznavanju njegovega potenciala za prihodnost. Delavnica je organizirana v okviru dveh znanstveno-raziskovalnih projektov, ki jih finansira slovenska agencija za znanost ARRS (projekta “Urban Futures” na ZRC SAZU ter “Potencial etnografskih metod v konservatorstvu stavbne dediščine v spornih območjih, primer severne Istre” na UP FHŠ). Zaključna prireditev s predstavitvijo upgotovitev bo potekala v ponedeljek 26. 9. v atriju UP FHŠ. Lepo vabljeni!

Arhiv prispevkov in dogodkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content